Klima-aktivisme – erfaringer og udfordringer / 21. Landsmøde i Klimabevægelsen i Danmark

  1. Den Grønne Kalender
  2. »
  3. Generalforsamlinger / årsmøder
  4. » Klima-aktivisme – erfaringer og udfordringer / 21. Landsmøde i Klimabevægelsen i Danmark
Info
Beskrivelse:

Landsmøde

Program formiddag

Der serveres kaffe og the under arrangementet.

Tid: Kl. 10.00-12.00.

A) Vedtagelse af dagsorden
B) Valg af referent
C) Valg af ordstyrer
D) Beretning fra landsudvalget
E) Erfaringsudveksling fra lokal- og temagrupperne F) Behandling af indkomne forslag

Landsudvalget fremlægger 6 forslag til vedtægtsændringer
G) Økonomi
H) Aflæggelse af regnskab
I) budget (inkl. vejledende kontingent, fordelingsnøgle mv.) J) Handlingsplan og arbejdsprogram.

Der vælges 7 ordinære medlemmer + 2 suppleanter

I) Valg af revisorer

K) Valg til landsudvalg

Mødet dagsorden er fastsat i henhold til foreningens vedtægter:

https://www.klimabevaegelsen.dk/vedtaegter/

Kl. 12.00 – 13.00 Pause m. frokost

Mødedeltagere opfordres til at medbringe egen frokost, eller til at købe frokost/sandwich hos nærliggende bager.

Program eftermiddag kl. 13.00-14.45

Sted: Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, København

Klima-aktivisme – erfaringer og udfordringer

- servering af kaffe og the

Organisering, rekruttering og mobilisering – sådan gjorde vi

Korte oplæg ved
Bodil Waagensen, koordineringsgruppen (”Nul huller i Lolland-Falsters undergrund”)
Rebecca Leigh Rutt, ”Folkets Klimamarch København 2017” (på engelsk, vi oversætter).

Dialog med workshoppens deltagere. Kom med de spørgsmål, som interesserer dig som ny eller erfaren klimaaktivist.

Samarbejde og netværk – gennem 350 Klimabevægelsen i Danmark?

Klimaaktivisme, lokalt og på gadeplan, er vigtig for Klimabevægelsen, og Landsudvalget har netop besluttet at sætte mere fokus på den. Hvilken støtte har klimaaktivister brug for, og hvad kan Klima- bevægelsen konkret tilbyde, særligt mht. netværk?

Deltagelse er gratis, tilmelding skal ske til sek@klimabevaegelsen.dk forud for arrangementet.

Link: https://www.facebook.com/events/1738666996437830/

Program eftermiddag kl. 15.00-17.00

Kommunen som klimaktør og kommunalvalg 2017

Tilbage i 2009 besluttede Københavns borgerrepræsentation at København skal være verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Men hvor langt er vi nået, og hvad er politikernes planer for at indfri målet? Ved lanceringen af Københavns Klimaplan i 2012, der blev det fremført at København skulle bygge vindmøller og solceller, at bygningerne i København skulle energirenoveres, at busserne skulle køre på el og gas, at energiforsyningen skulle omlægges fra kul, at alle københavnere skulle cykle mere – men har politikerne leveret varen? Tag del i debatten med nogle af borgerrepræsentationens måske kommende medlemmer på dette 2017-klima-kommunalvalgs-debatmøde.

- servering af kaffe, the og kage

15.00 Velkomst og introduktion til dagens debat og valgkandidater

Valgkandidater
Niko Grünfeld, Alternativet, København
Sisse Marie Welling, Socialistisk Folkeparti, København Jakob Haugaard, Socialdemokratiet, København
Peter Bjerregaard, Konservative, København
Asger Hagelund, Radikale Venstre, København

Kort 1 minutters oplæg fra hver af oplægsholderne
Spørgsmål fra salen indenfor emnet, som tentativt inkluderer noget med ambitioner for omlægning af Københavnernes varme- og energiforsyning fra fossile brændsler til grøn energi (vind, sol-energi, geotermi, biomasse mv.), fjernvarme, energibesparelser, energirenovering, gadebelysning, varmepumper, lagring af grøn energi

Kl. 15.05 – 15.40 Omstilling til grøn energi i København

Kort 1 minutters oplæg fra hver af oplægsholderne
Spørgsmål fra salen indenfor emnet, som tentativt inkluderer noget om kollektiv transport, cyklisme, bustransport, lastbiler, elbiler, brintbiler, selvkørende biler, samkørsel, skibstransport, luftfart, togtransport, letbaner, parkeringspolitik osv. osv.

Kl. 15.40 – 16.20 Omlægning til grøn transport i København

Kort 1 minutters oplæg fra hver af oplægsholderne
Spørgsmål fra salen indenfor emnet, som tentativt inkluderer noget om bynær natur og biodiversitet (fx Amager Fælled), luftforurening og støj (fx udvidelse af Lufthavnen), grønne tage, affaldssortering, klimatilpasning, økologi, madordninger, undervisning

Kl. 16.20 – 17.00 København som grøn metropol for de mange

Kl. 17.00 - Afrunding og tak for i dag
Link: https://www.facebook.com/events/201176630417179

Fakta
Eventdato: 8. oktober 2017
Adresse:
Kulturhuset Indre By,
Charlotte Ammundsens Plads 3,
1366 København, Hovedstaden
Kontakt: Thomas Meinert Larsen
Telefon: 2271 7058

Læg en kommentar

Send besked til Klimabevægelsen i Danmark

Er der fejl eller andet i vejen med denne side, bedes du indberette dette til moderator

ANDRE OPLYSNINGER

I De Grønne Sider:

Fandt 1 arkiveret data

Klimabevægelsen i Danmark

Klimabevægelsen er en bred folkelig bevægelse, der kæmper imod global opvarmning, og for en seriøs klimapolitik i Danmark og på internationalt plan. Bevægelsen er [...]
Adresse:
J. C. Christensens Gade 2A, 3TV, ,
2300 København, Hovedstaden

I Den Grønne Kalender:

Fandt 1 arkiveret data

I Det Grønne Bibliotek:

Beklager, ingen data.

I Den Grønne Opslagstavle:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Arkiv:

Fandt 11 arkiveret data