Røde Øre

0.0
  1. De Grønne Sider
  2. »
  3. Organisationer
  4. »
  5. Fonde / Støttemidler
  6. » Røde Øre
Info
Beskrivelse:

Hvis du ønsker at sende en ansøgning på papir, så send en E-mail. Du vil så som svar få oplyst en adresse.

Foreningens hovedformål er at kanalisere penge fra medlemmerne til aktiviteter, der tjener en socialistisk samfundsudvikling.
Foreningen har som sekundært formål at virke for oplysning, debat og gensidig aktivering blandt medlemmerne.

Foreningens midler stammer fra medlemmernes indbetalinger, som udgør mindst l% af deres bruttoindkomst. Foreningen har hjemsted i København.

Retningslinier for udvælgelse af støtteværdige formål fastlægges af medlemmerne på generalforsamlingerne. For tiden fordeles støtten blandt følgende områder:

Antimperialistisk arbejde og solidaritetsgrupper.
Arbejde for international fred.
Økologi og miljø (herunder alternativ energi).
Undertryktes rettigheder.
Alternativ kulturformidling.
Politiske pressionsgrupper.

Der afholdes halvårlige generalforsamlinger, som kombineres med udflugter, skovture, debatter og besøg af/hos repræsentanter for støttede projekter.

Støttetildelingerne foretages af en bestyrelse på tre medlemmer. Bestyrelsen mødes ca. hver måned undtagen i sommerperioden. Der gives fortrinsvis støtte til enkelt-projekter, kampagner, éngangsanskaffelser samt til etablering af nystartede organisationer. Derimod gives der normalt ikke driftstøtte eller støtte til enkeltpersoner.

Der er ingen ansøgningsterminer, og der anvendes ikke ansøgningsskema. Støtte kan også tildeles efter opsøgende virksomhed fra foreningens side.

Støtten uddeles sædvanligvis i portioner på 1.000 - 5.000 kr.

I tilfælde af at der ikke tildeles støtte, kan ansøgeren ikke forvente svar ellerb begrundelse for afslaget.

Emneord:
Fakta
Adresse:
Foreningenharikkeenfastadresseiøjeblikket., ,
2820 Gladsaxe, Hovedstaden
Kontakt: Torsten   Meyer
Hjemmeside:
5 Points
 - 0 (0%)
4 Points
 - 0 (0%)
3 Points
 - 0 (0%)
2 Points
 - 0 (0%)
1 Point
 - 0 (0%)
0.0

Send besked til rjypc0h3sqmk

Er der fejl eller andet i vejen med denne side, bedes du indberette dette til moderator

ANDRE OPLYSNINGER

I De Grønne Sider:

Beklager, ingen data.

I Den Grønne Kalender:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Bibliotek:

Beklager, ingen data.

I Den Grønne Opslagstavle:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Arkiv:

Beklager, ingen data.