TRO PÅ OS: Menneskekæde om Christiansborg

0.0
  1. Den Grønne Kalender
  2. »
  3. Aktioner / demonstrationer / kampagner
  4. » TRO PÅ OS: Menneskekæde om Christiansborg
48402779_324926288108592_1915509286067240960_n
Info
Beskrivelse:

EN MENNESKEKÆDE FOR EN HURTIG OG RETFÆRDIG OMSTILLING

// In english below //

TRO PÅ OS vil skabe en menneskekæde rundt om Christiansborg og derved tydeligt vise de folkevalgte politikere, at vi forlanger en hurtig og retfærdig omstilling til et fossilfrit samfund.
TRO PÅ OS ønsker at skabe en inklusiv og mangfoldig begivenhed, som kan samle folk på tværs af alder, køn, partitilhørsforhold, osv. For det er kun ved en bred og folkelig opbakning, at vi i tide kan nå i mål med den nødvendige omstilling.

Vi, unge som gamle, skal gå forrest og vise politikerne, at vi ønsker og tror på en grøn og bæredygtig fremtid. Vi vil kæmpe for en grøn fremtid, og vi vil stemme for en grøn fremtid! Politikerne skal vide, at de repræsenterer en befolkning, der vil planeten.

Tag din familie, venner og kollegaer i hånden og mød op foran Christiansborg søndag d. 20 januar kl. 13:00

Hånd i hånd vil vi stå sammen i troen på en grøn fremtid!
Hånd i hånd vil vi kræve en grøn fremtid!

Vi samles i en menneskekæde foran Christiansborg, fordi vi vil have politikerne til at:
Stole på, at befolkningen ønsker grøn omstilling omgående, og vi vil stemme for en grøn fremtid ved det forestående valg
Investere i og tro på os og fremtiden - stop de sorte fremtidsplaner.
Tage ansvar for den nødvendige grønne omstilling.

____________________________________________________________________________

A HUMAN CHAIN FOR A FAST AND RIGHTEOUS CHANGE

TRO PÅ OS (believe in us) wants to make a human chain around Christiansborg and make it clear for our politicians that we demand a fast and righteous change to a fossil-free society.

TRO PÅ OS wants to create an event that is inclusive and diverse and can gather people across age, gender, parties etc. Only with a broad support are we able to make the change that is needed in time.

We, young as old, must walk in front and show the politicians that we want and believe in a green and sustainable future. We will fight for a green future and we will vote for a green future! The politicians must know that they represent a population who cares about our planet.

Bring your family, friends and co-workers to Christiansborg Sunday 20th January at 1 pm.

We will, hand in hand, stand together in the belief of a green future!
We will, hand in hand, demand a green future!

We will gather in a human chain in front of Christiansborg because we want the politicians to:

• Trust that the population wants a green change immediately and we will vote for a green future at the election to come.
• Invest and believe in us and the future – stop the black plans.
• Take responsibility for the necessary green change.

____________________________________________________________________________

OM TRO PÅ OS

Vi skal stå sammen i en krisetid, hvor vores miljø og klima er mere presset end nogensinde før.
Vi skal tro på hinanden og tro på, at vi i fællesskab kan klare den omstilling, der er nødvendig.

2019 er valgår, og det er nu, at vi skal kræve, at politikerne løfter deres del af ansvaret. Det er nu, at politikerne skal vise mod og vilje til at træffe de beslutninger, der er afgørende for vores fremtid.

TRO PÅ OS er en kampagne, der er startet af en gruppe borgere, med ønsket om at samle unge som gamle på tværs af politisk ståsted for at sende et budskab til politikerne om, at vi kræver handling for miljøet og klimaet. Det kan kun ske ved at tro på hinanden.

Kære medborger - tro på, at din stemme betyder noget, og at du kan være med til at lægge pres på politikerne.
Tro på, at vi skal gøre det nu!

Kære politiker - tro på, at vi som befolkning har viljen til omstilling, og at I skal gennemføre de nødvendige tiltag i rette tid.
Tro på, at vi stemmer med det ønske!

Kære alle - tro på forskerne, når de siger, at de mål, regeringen har sat, ikke er ambitiøse nok. Danmark er et af de lande, som udleder mest CO2 pr. indbygger, og derfor bør vi også være et af de lande, som går forrest i omstillingen.
Tro på, at vi kan gøre det sammen!

Frem mod Folketingsvalget og regeringsdannelsen vil vi tage initiativ til begivenheder, der får politikerne til at tro på, at vi som befolkning kræver, at de handler. Følg med på Facebook, når vi løbende offentliggør vores begivenheder.

// Kontaktoplysninger

Mail: sofie.bruus.hansen@gmail.com
Tlf. 25616236

Fakta
Eventdato: 20. januar 2019
Adresse:
Christiansborg Slotsplads, ,
1218 København, Hovedstaden
Mobil: 25616236
Hjemmeside:
5 Points
 - 0 (0%)
4 Points
 - 0 (0%)
3 Points
 - 0 (0%)
2 Points
 - 0 (0%)
1 Point
 - 0 (0%)
0.0

Send besked til Den Groenne Studenterbevaegelse

Er der fejl eller andet i vejen med denne side, bedes du indberette dette til moderator

ANDRE OPLYSNINGER

I De Grønne Sider:

Fandt 1 arkiveret data

Den Grønne Studenterbevægelse
0.0

Den Grønne Studenterbevægelse er et initiativ startet af studerende fra forskellige videregående uddannelsesinstitutioner. Vi er gået sammen om at skabe en ny, bred studenterbevægelse, [...]
Adresse:
Studenterhuset, ,
1150 København, Hovedstaden

I Den Grønne Kalender:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Bibliotek:

Beklager, ingen data.

I Den Grønne Opslagstavle:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Arkiv:

Fandt 4 arkiveret data

Den Grønne Endagsfestival
0.0

Det er sensommer. Et nyt semester står for døren. Vi fra den nystartede Grønne Studenterbevægelse inviterer til endagsfestival den 15. september på Studenterhuset i [...]
Eventdato: 15. september 2018
Adresse:
Studenterhuset,
Købmagergade 52,
1150 København, Hovedstaden

48 timer for Klimaet
0.0

Efter en lang sommer åbner Folketinget tirsdag den 2. oktober. Vi vil sikre os at politikerne husker klimaet i det nye folketingsår! Derfor vil [...]
Eventdato: 30. september 2018
Adresse:
Christiansborg Slotsplads, ,
1218 København, Hovedstaden

Klimapåmindelsen
0.0

MENER DU AT KLIMA SKAL VÆRE HØJEST PÅ DEN POLITISKE DAGSORDEN? Så vær med hver torsdag kl. 8.30-10.00 når vi mødes foran Christiansborgs hovedtrappe til [...]
Eventdato: 3. januar 2019
Arrangør(er):

Den Grønne Studenterbevægelse, Klimabevægelsen i Danmark, Bedsteforældrenes Klimaaktion og Folkets Klimamarch København

Adresse:
Christiansborg,
Rigsdagsgården 8,
1214 København, Hovedstaden