Bæredygtig folkeoplysning

  1. Grøn Vidensbank
  2. »
  3. Hæfte, pjece, folder
  4. »
  5. Bæredygtig folkeoplysning
Info
Beskrivelse:

DFS har lagt en strategi frem mod 2023. Inspireret af FN’s Verdensmål sætter DFS spot på bæredygtighed indenfor uddannelse, sundhed, lokalsamfund, klima og forbrug og som demokrati.

DFS’ strategi for 2020-2022 blev vedtaget tidligere i år af bestyrelsen. I forordet skriver formanden, Per Paludan Hansen blandt andet:

”Folkeoplysning skaber fællesskab, og folkeoplysning er fællesskab. Så enkelt kan det siges. Og så alligevel ikke, for folkeoplysning er også så meget andet. I skrivende stund, hvor forandringens vinde blæser ind over hele verden med orkanstyrke og en global pandemi har sat sine spor overalt i samfundet, er der om noget brug for folkeoplysning - og for fællesskaber. Og der er brug for, at vi sammen tager fat og skaber den verden, vi gerne vil leve sammen i. ”

Med strategien vil DFS give sit bidrag til FN’s Verdensmål. Inden for de 17 verdensmål har bestyrelsen udvalgt seks:

”DFS sætter som paraply for folkeoplysningen i de kommende år spot på bæredygtighed indenfor uddannelse, sundhed, lokalsamfund, klima og forbrug, og som basis for det hele, et stærkt og levedygtigt demokrati, der kan bære de stolte folkeoplysende værdier og traditioner med ind i de kommende generationers tid,” skriver Per Paludan Hansen i forordet.

Det er DFS’ strategi, men DFS hverken kan eller vil styre og ændre folkeoplysningen på egen hånd. DFS’ formand skriver:

”En paraply er intet uden dem, der bærer den. For at DFS kommer i mål med sin strategi, har vi brug for det folkeoplysende fællesskab og for at samarbejde med organisationer udenfor vores medlemskreds.

DFS’ bestyrelse vil de kommende år lægge sig i selen for at skabe partnerskaber, for at sikre fællesskab om opgaven og for at sørge for, at alle er med på den rejse, vi med bæredygtighed som både mål og drivkraft, med denne strategi begiver os ud på.”

DFS' strategi 2020-2022

Fakta
Forfatter: Dansk Folkeoplysnings Samråd
Sprog: Dansk
Udgiver: Dansk Folkeoplysnings Samråd
Udgivelsesår: 2020
Email: dfs@dfs.dk

Læg en kommentar

Send besked til ffgvndd3jd5i

Er der fejl eller andet i vejen med denne side, bedes du indberette dette til moderator

ANDRE OPLYSNINGER

I De Grønne Sider:

Fandt 1 data

Dansk Folkeoplysnings Samråd

Dansk Folkeoplysnings Samråd er paraplyorganisation for 34 folkeoplysende organisationer med hvert sit formål og speciale. Vi tilbyder ikke selv folkeoplysning. I stedet betjener [...]

Adresse:
Gl. Kongevej 39 E, Baghuset 2.tv., ,
1610 København, Hovedstaden

I Den Grønne Kalender:

Fandt 1 data

I Det Grønne Bibliotek:

Fandt 6 resultater

DEMOS   

Antalogien markerer klimaks på en proces, hvor den nordiske folkeoplysnings praksis har været i dialog med nordiske demokratiforskere. Formålet har været, at skabe opmærksomhed [...]

I Den Grønne Opslagstavle:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Arkiv:

Fandt 1 data