DEMOS   

  1. Grøn Vidensbank
  2. »
  3. Bog
  4. »
  5. DEMOS   
Info
Beskrivelse:

Antalogien markerer klimaks på en proces, hvor den nordiske folkeoplysnings praksis har været i dialog med nordiske demokratiforskere. Formålet har været, at skabe opmærksomhed på og diskussion omkring demokratiet og det aktive medborger-skab og ikke mindst folkeoplysningens bidrag til demokratiet og det aktive medborgerskab nu og i fremtiden, i de nordiske lande.

Håbet er, at processen bag DEMOS vil fortsætte, og at antologien i den forbindelse kan bidrage til at motivere de folkeoplysende organisationer, til at sætte gang i og tage del i de tiltrængte og vigtige debatter omkring demokrati og aktivt medborgerskab.

Kan downloades fra www.nordvux.net/page/245/demos

Kategorier:
Fakta
ISBN/ISSN nr.: 978-952-92-2203-2
Forfatter: Red.: Ove Korsgård, Erik Amnå, Björn Wallén, John Steen Johansen
Sprog: Dansk,Norskm.fl.
Udgiver: Dansk Folkeoplysnings Samråd
Udgivelsesår: 2007
Email: dfs@dfs.dk
Hjemmeside:

Læg en kommentar

Send besked til ffgvndd3jd5i

Er der fejl eller andet i vejen med denne side, bedes du indberette dette til moderator

ANDRE OPLYSNINGER

I De Grønne Sider:

Fandt 1 data

Dansk Folkeoplysnings Samråd

Dansk Folkeoplysnings Samråd er paraplyorganisation for 34 folkeoplysende organisationer med hvert sit formål og speciale. Vi tilbyder ikke selv folkeoplysning. I stedet betjener [...]

Adresse:
Gl. Kongevej 39 E, Baghuset 2.tv., ,
1610 København, Hovedstaden

I Den Grønne Kalender:

Fandt 1 data

I Det Grønne Bibliotek:

Fandt 6 resultater

I Den Grønne Opslagstavle:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Arkiv:

Fandt 1 data