Den Globale Markedsplads   

0.0
  1. Det Grønne Bibliotek
  2. »
  3. Bog
  4. » Den Globale Markedsplads   
Info
Beskrivelse:

Denne bog prøver at give et overblik over, hvad WTO egentlig er. Forfatterne redegør for, hvad de forskellige WTO-aftaler går ud på, og hvilke spørgsmål der er centrale i de forhandlinger, som hele tiden foregår i WTO. Det er ikke uden holdninger og meninger, men formålet med bogen er ikke at gøre sig til talsmand for et bestemt synspunkt. Formålet er i stedet at informere og dermed bidrage til nuanceringer af den til tider polariserede debat om WTO. Et synspunkt, der fremføres, er, at WTO først og fremmest er et redskab for multinationale selskaber. Andre opfatter WTO som en relativ neutral instans til regulering af verdensmarkedet i de flestes interesse.

Bogen henvender sig til alle borgere, der vil vide mere om WTO, studerende på handelsskoler, gymnasier og HF. Kan bruges til voksenundervisning, debatmøder, studiekredse. Og anvendes som introduktion til international handelspolitik på højere læreanstalter.

Kategorier:
Fakta
ISBN/ISSN nr.: I S B N 87-7907-234-8
Forfatter: Af Christian Friis Bach& John Nordbo
Sprog: Dansk
Udgiver: Udgivetisamarbejdemed 92-gruppen.
Udgivelsesår: 2004
Hjemmeside:
5 Points
 - 0 (0%)
4 Points
 - 0 (0%)
3 Points
 - 0 (0%)
2 Points
 - 0 (0%)
1 Point
 - 0 (0%)
0.0

Send besked til gpac5xqnpqc2

Er der fejl eller andet i vejen med denne side, bedes du indberette dette til moderator

ANDRE OPLYSNINGER

I De Grønne Sider:

Fandt 1 data

92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling
0.0

Om 92-gruppen 92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 24 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- [...]
Adresse:
Vesterbrogade 2B, ,
1620 København, Hovedstaden

I Den Grønne Kalender:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Bibliotek:

Fandt 4 resultater

Fra Rio til Johannesburg   
0.0

Bogen handler om tre forhold:De internationale miljøproblemer og deres sammenhæng med verdens udviklingsproblemer.International regulering, hvor der gives et overblik over de vigtigste institutioner, konventioner [...]

Tager Danmark Rio alvorligt?   
0.0

Udgivet af 92-gruppen (17 danske miljø- og udviklingsorganisationer) i anledning af 5-års evalueringen af UNCED, FNs konference om miljø og udvikling, afholdt i Rio [...]

I Den Grønne Opslagstavle:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Arkiv:

Fandt 1 data