Aalborg Universitet – Åben Uddannelse / Humanøkologi

0.0
  1. De Grønne Sider
  2. »
  3. Uddannelse
  4. »
  5. Universiteter / Forskningsprojekter
  6. » Aalborg Universitet – Åben Uddannelse / Humanøkologi
Info
Beskrivelse:

Teknologisk diplomuddannelse i Humanøkologi udbydes som åben uddannelse i et samarbejde mellem Aalborg Universitets institut for Samfundsudvikling og Planlægning og Århus Universitets institut for Filosofi. Den 2-årige Diplomuddannelse er tilrettelagt som fjernundervisning med weekendseminarer i Århus.

Teknologisk Diplomuddannelse i humanøkologi
Aalborg Universitet udbyder teknologisk diplomuddannelse (TD) i humanøkologi, som er en videregående deltidsuddannelse under åben uddannelse. TD i humanøkologi henvender sig til alle, der interesserer sig for det moderne samfunds miljøproblemer eller som målrettet ønsker at kvalificere sig inden for miljøområdet.

Faget behandler en række centrale miljøområder, både ud fra konkrete oplysninger og ud fra holdningsprægede synspunkter.

Optagelse
Ansøgere skal som minimum have en kort videregående uddannelse og mindst 2 års erhvervserfaring. Universitetet kan dispensere fra adgangsbetingelserne, hvis det skønnes, at ansøgeren har de fornødne forudsætninger for at gennemføre uddannelsen.

Ansøgere der har bestået enkeltfag i humanøkologi, som tidligere er blevet udbudt på Aalborg Universitet, kan søge merit for det første år og starte direkte på 2. år.

Aalborg Universitet udbyder uddannelsen 1 gang årligt i september.

Indhold
Uddannelsen er inddelt i et 1. og et 2. år, der hver er bygget op omkring 5 weekendseminarer. Mellem seminarerne arbejder man selvstændigt med litteraturstudier, projektarbejde, opgaver og evt. ekskursioner, arrangeret af deltagerne.

Fakta
Adresse:
Fibigerstræde 13, 9220 Aalborg, Nordjylland
Telefon: 96358080
Fax: 98156541
5 Points
 - 0 (0%)
4 Points
 - 0 (0%)
3 Points
 - 0 (0%)
2 Points
 - 0 (0%)
1 Point
 - 0 (0%)
0.0

Send besked til kx8ku1j41kjl

Er der fejl eller andet i vejen med denne side, bedes du indberette dette til moderator

ANDRE OPLYSNINGER

I De Grønne Sider:

Beklager, ingen data.

I Den Grønne Kalender:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Bibliotek:

Beklager, ingen data.

I Den Grønne Opslagstavle:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Arkiv:

Beklager, ingen data.