Biler og ozon   

  1. Det Grønne Bibliotek
  2. »
  3. Bog
  4. » Biler og ozon   
Info
Beskrivelse:

Hvor ozon normalt betragtes som en luftart, der beskytter os mod solens ultraviolette stråling og dennes meget skadelige påvirkning på menneskers hud - når ozonen befinder sig i de øvre luftlag - er ozon ved jordoverfladen et stigende problem. Ozon er et meget giftigt stof, der er ødelæggende for planters vækst - og for menneskers luftveje og lunger.
Det er stoffer i bilers udstødningsgas, der ved hjælp af sollyset reagerer kemisk og omdannes bl.a. til ozon. På grund af forskellige forudsætninger er ozonproblemet imidlertid ikke størst, der hvor trafikken er mest intens og den største luftforurening opstår. Den farligste koncentration af lavozon findes i de mindre trafikerede landområder og forårsager her skader på afgrøder.

I bogen opstilles en række forslag til foranstaltninger, der skal iværksættes nationalt og internationalt, for at luftforureningen og sommersmoggen kan reduceres til et acceptabelt niveau.

Kategorier:
Fakta
ISBN/ISSN nr.: 87-87820-94 e-3
Forfatter: af Dieter Teufel
Sprog: Dansk
Udgiver: Miljøbevægelsen N O A H
Udgivelsesår: 1995
Email: noah@noah.dk
Hjemmeside:

Efterlad en kommentar

Send besked til aasoat5nnepl

Er der fejl eller andet i vejen med denne side, bedes du indberette dette til moderator

ANDRE OPLYSNINGER

I De Grønne Sider:

Fandt 2 resultater

I Den Grønne Kalender:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Bibliotek:

I Den Grønne Opslagstavle:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Arkiv:

Fandt 6 resultater