Miljøstrategisk Årsmøde 2018

0.0
 1. Den Grønne Kalender
 2. »
 3. Generalforsamlinger / årsmøder
 4. » Miljøstrategisk Årsmøde 2018
Info
Beskrivelse:

Årets tema sætter fokus på synliggørelse og værdisætning af bæredygtighed som led i en overordnet diskussion om miljø, viden og demokrati, der bl.a. handler om kontroverserne i samfundet om hvordan natur og miljø værd(i)sættes, og det politiske spil om hvilke miljødata, der er relevante, og hvordan sådanne data kan vurderes og anvendes.

Disse overvejelser handler bl.a. hvilke forhold og udviklinger, der er behov for at vurdere, hvis vi skal kunne redegøre - kvantitativt og kvalitativt - for om Danmark bliver mere eller mindre bæredygtigt. Ligeledes er det en diskussion om hvordan værdi opgøres. Hvad er f.eks. muligheder og begrænsninger ved at opgøre værdi i økonomiske størrelser versus at opgøre ressourceforbrug, miljøbelastninger m.m. i fysiske størrelser?

En del af inspirationen til årets tema var Regeringens manglende forlængelse af Danmarks Statistiks bevilling til det grønne nationalregnskab, som betød at dette regnskab blev lukket ned efter 2017. Senere har en aftale i Folketinget betydet, at regnskabet videreføres i to år - 2019-2020. Dermed kan Årsmødets diskussioner af anvendelsen af det grønne nationalregnskab få et fremadrettet perspektiv.

På Årsmødet diskuteres bl.a. hvorvidt og hvordan statistiske opgørelser og analyser som det grønne nationalregnskab giver øget viden om miljøets tilstand og om effekten af miljøindsatser. Institut for

Links til materiale om det grønne nationalregnskab:

https://www.dst.dk/en/Statistik/Publikationer/VisPub?cid=27468 https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/groent-nationalregnskab

 

Statskundskab på Københavns Universitet har undersøgt problemstillingen ”fra statistik til politik” i relation til det grønne nationalregnskab gennem interviews med forskellige interessenter. De identificerede barrierer for det grønne nationalregnskabs anvendelse drøftes på Årsmødet som led i at udvikle forslag til analyser, der kan gøre det grønne nationalregnskabets informationer mere anvendelige i produktion af viden, der kan understøtte politikudvikling.

Som led i denne diskussion om ”fra statistik til politik” drøftes endvidere, hvorvidt og hvordan der ud fra nationale statistikker kan laves lokale opgørelser af f.eks. en bys eller en regions miljøforhold som led i lokal og regional politikudvikling.

En del af Årsmødet fokuserer på kontroverser om hvordan miljøets tilstand vurderes – bl.a. uenighederne om landbrugets miljøpåvirkning, om biomasse som CO2-neutralt, og hvordan der kan ske en bæredygtig omstilling af en sådan sektor. En del af denne diskussion vil også fokusere på presset på offentligt ansattes ytringsfrihed i forbindelse med landbrugspakken.

Landbrugsområdet illustrerer også mulighederne for at lave kritiske analyser af officielle statistikker, som når natur- og miljøorganisationer laver analyser til deres egen serie af publikationer ”Sådan ligger landet” på baggrund af officielle statistikker fra Danmarks Statistik og Landbrug & Fødevarer. Ved hjælp af disse analyser kommer miljøorganisationer med modsvar i debatter om bl.a. den danske fødevaresektors samfundsøkonomiske betydning og om gødsknings sammenhæng med korns proteinindhold – to problemstillinger, der var en del af kontroverserne om landbrugspakken.

page2image46238448page2image46251888Miljøstrategisk Årsmøde har sin egen hjemmeside www.miljostrategisk.dk , hvor der er mere information om årets tema, program, tilmelding m.m. Et udkast til Miljøstrategisk Årsrapport 2018 udsendes som oplæg før Årsmødet.

Hvis man har forslag til oplæg på Miljøstrategisk Årsmøde 2018 kan de sendes til Michael Søgaard Jørgensen, AAU, E-mail msjo@plan.aau.dk, tlf. 9940 2967

*

FORELØBIGT OVERSIGTSPROGRAM FOR MILJØSTRATEGISK ÅRSMØDE 2018Sted: Aalborg Universitet, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Lokaler: Frederikskaj 10A, Bygning D, 3. sal, lokale 3.114

page1image52750656

Tirsdag d. 27. november 2018

Kl. 8.30 – 9.00:Caféområdet, Bygning D, 3. sal

Registrering og morgenkaffe

Kl. 9.00 – 9.30: Lokale 3.114

Velkomst til Miljøstrategisk Årsmøde 2018:
Værdisætning af bæredygtighed: Miljø, viden og demokrati. Hvad er på spil?

 •   Michael Søgaard Jørgensen, Aalborg Universitet og IDA Grøn Teknologi
 •   Ulrik Jørgensen, Aalborg Universitet og IDA Teknologivurdering

Kl. 09.30:Lokale 3.114

Værdisætning af miljøhensyn og –tiltag:

 •   Jens Stissing Jensen & Peter Karnøe, AAU: Når metoden bestemmer resultatet: udvikling og afvikling af påstanden om bioenergi’s CO2‐neutralitet
 •   Birgitte Hoffmann, AAU: Værdisætning af klimatilpasning: miljø og sundhed
 •   Alexander Rygner Holm, Klimarådet: Sådan analyserer vi landbrug og transport(Ca. kl. 10.45: Kaffepause, Café‐området)

  Diskussion: Hvordan kan værd(i)sætning anvendes på miljøområdet til udvikling af nye planlægningspraksisser?

Kl. 12.15–13.15:

Frokost

Kl. 13.15–16.00:

Lokale 3.114

Det grønne nationalregnskab og politikudvikling

 •   Ingeborg Vind, Danmarks Statistik: Hvad er det grønne nationalregnskab og hvordan kan det anvendes?
 •   Jens Hoff og Martin M. B. Rasmussen, Københavns Universitet: Barrierer og forudsætninger for anvendelse af det grønne nationalregnskab i politikudvikling
 •   Region Hovedstaden og Københavns kommune: Ønsker til lokale og regionale analyser baseret på det grønne nationalregnskab
 •   Lisbet Ogstrup, Danmark Naturfredningsforening: Vores statistiske analyser på miljøområdetDiskussion: Hvilke indikatorer og analyser kan vurdere drivkræfter, pres på natur og miljø, konsekvenser og status for miljøtiltag på forskellige samfundsområder og administrative niveauer? Hvordan kan det grønne nationalregnskab bidrage hertil?

  (Ca. kl. 14.30: Kaffepause, Café‐området)

page2image52759936

Onsdag d. 28. november

Kl. 8.30 – 9.00:Caféområdet, Bygning D, 3. sal

Registrering og morgenkaffe

Kl. 9.00 – 11.30: Lokale 3.114

Miljø, viden og demokrati

 •   Bjørn Molt Petersen, BMP Consult ApS: Vidensgrundlaget for landbrugspakken
 •   Lisbet Ogstrup, Danmarks Naturfredningsforening: Vidensproduktion ogdemokrati som aspekter af landbrugspakken

  Diskussion: Hvordan sikres større gennemsigtighed og demokrati i vidensproduktion og forvaltning på miljøområdet?

  (Ca. kl. 10.45: Kaffepause, Café‐området)

Kl. 11.30–12.30:Lokale 3.114

Opsamling af diskussioner fra dag 1 og 2

Kl. 12.30‐13.00:

Lokale 3.114

Fremlæggelse af strategiske udmeldinger Pressemøde

Kl. 13.00:Caféområdet, Bygning D, 3. sal

Fakta
Eventdato: 27. november 2018
Adresse:
Aalborg Universitet,
A.C. Meyers Vænge 15,
2450 København, Hovedstaden
Kontakt: Michael Søgaard Jørgensen
Mobil: 9940 2967
5 Points
 - 0 (0%)
4 Points
 - 0 (0%)
3 Points
 - 0 (0%)
2 Points
 - 0 (0%)
1 Point
 - 0 (0%)
0.0

Send besked til Miljøstrategisk Årsmøde 2018

Er der fejl eller andet i vejen med denne side, bedes du indberette dette til moderator

ANDRE OPLYSNINGER

I De Grønne Sider:

Beklager, ingen data.

I Den Grønne Kalender:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Bibliotek:

Beklager, ingen data.

I Den Grønne Opslagstavle:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Arkiv:

Beklager, ingen data.