Netværk for velfærd og demokrati

0.0
  1. De Grønne Sider
  2. »
  3. Organisationer
  4. »
  5. Diverse organisationer
  6. » Netværk for velfærd og demokrati
Info
Beskrivelse:

Programerklæring for netværk for Velfærd og Demokrati:

Kommuner og regioner spiller en afgørende rolle i forvaltningen og udviklingen af det danske vel-færdssamfund. Kommunerne har også spillet en vigtig rolle i udviklingen af det lokale selvstyre og dermed i udviklingen af det danske demokrati.

I dag er kommuner og regioner tid underkastet en statslig styring, der indebærer, at det kommunale selvstyre er sat ud af kraft. Borgernes muligheder for at øve indflydelse på deres lokal-samfund og dermed de nære rammer for deres liv er derfor meget begrænset. Den aktuelle stats-styring begrænser og skaber ulighed i velfærden.

Vi ønsker et kommunalt selvstyre som grundlag for et stærkt og dynamisk velfærdssamfund, hvor borgerne kan leve et værdigt og trygt liv.

Hvor kommuner og regioner indgår i et samspil med erhvervslivet, der kan skabe en bæredygtig erhvervsudvikling med høj beskæftigelse.

Hvor kommuner og regioner på grundlag af borgerinddragelse indgår i nye samspil med civilsam-fundet, der både kan skabe engagement og initiere nye løsninger på hvordan, opgaverne kan løses.

Hvor alle dele af landet bliver attraktive og inkluderes i samfundets økonomiske, sociale, vel-færdsmæssige, kulturelle udvikling.

De økonomiske rammer, regeringen nu har lagt ned over kommuner og regioner, er imidlertid alt for snævre, og fører til velfærdsforringelser og fyringer og underminerer mulighederne for et øko-nomisk opsving. Det skaber ikke dynamik, men stagnation.

De økonomiske rammer er fastlagt i en lukket politisk proces, der slet ikke modsvarer de potentia-ler for åbenhed, demokrati og engagement, det lokale selvstyre rummer.

Vi vil derfor gennem etableringen af et kommunal-og regionalpolitisk netværk arbejde for, at der kommer langt mere åbenhed og offentlig debat om de økonomiske rammer for kommunerne og regionerne, og at der fremover skabes bedre økonomiske rammer for kommuner og regioner til gavn for borgernes velfærd.      

Netværket er åbent for alle by- og regionsrådsmedlemmer. Kontakt:

annie.ole.thorbek@webspeed.dk

Har vi råd til velfærd?

Venstre beklager sig i store avisannoncer over, at for få danskere er i arbejde.  Det kan Venstre imidlertid takke regeringens økonomiske politik for. Regeringen har på 2 ½ år ladet arbejdsløshe-den vokse fra 45.000 til over 170.000, og regeringen forventer - med afsæt i sin egen økonomiske politik – at arbejdsløsheden vil stige endnu mere. På grund af den stigende arbejdsløshed, som regeringen er ansvarlig for, er forbrugerne blevet forsigtige og har holdt på pengene. Forbruget er i dag lavere end før krisen, og det mærker det private erhvervsliv i form af en lavere efterspørgsel efter dets produkter.

Nedskæringer rammer den private sektor

Regeringens skattelettelser til de rige har været en forket medicin, fordi de velhavende i høj grad har øget deres opsparing. Regeringen vil så følge op på den fejlslagne skattepolitik gennem vold-somme besparelser i det offentlige, herunder hos kommunerne. Men langt de fleste penge, der anvendes i det offentlige, havner i sidste ende som efterspørgsel hos det private erhvervsliv. De offentligt ansatte bruger deres disponible løn til at købe varer og tjenester hos det private erhvervs-liv. Når regeringen kaster offentligt ansatte ud i arbejdsløshed, forbruger de mindre til skade for omsætningen og indtjeningen i det private erhvervsliv. Når de efter 2 års arbejdsløshed mister al indkomst, vil familierne reducere deres forbrug endnu mere.

Når kommunerne tvinges til at spare på renoveringer, er det de private entreprenører, der mister ordrer, omsætning og indtjening, og de må derfor fyre folk. Staten mister skatteindtægter og får flere udgifter til dagpenge. En ond cirkel.

Når regeringen skærer i det offentlige, beskærer den også det offentliges efterspørgsel i det private erhvervsliv. Det private erhvervsliv døjer med en svag efterspørgsel fra forbrugernes side. Rege-ringen vil gøre ondt værre ved også at begrænse den offentlige efterspørgsel hos det private er-hvervsliv, der herved bliver yderligere svækket.

Hjælp det private erhvervsliv ud af krisen

I stedet for at svække det private erhvervsliv bør det offentlige øge sin efterspørgsel og dermed skabe vækst og beskæftigelse i det private erhvervsliv. Kommunerne skal ikke fyre folk, men ud-bygge velfærden for borgerne, og kommunerne skal øge deres investeringer i f.eks. energirigtige renoveringer. Staten skal bl.a. støtte udbygning med vedvarende energi og energibesparelser, der samtidig har et stort udviklings- og eksportpotentiale.

Når folk ser, at det går fremad, og at arbejdsløsheden falder, tør de igen bruge flere penge, hvorved efterspørgslen vokser, så det private kan ansætte flere. Staten får flere skatteindtægter og færre udgifter til dagpenge. Opsvinget er i gang.

Lad os hurtigt få et valg og en ny regering, der vil øge beskæftigelsen, skabe bæredygtigt vækst i det private erhvervsliv og et godt velfærdssamfund for alle.

Venlig hilsen

Hardy Hansen, Peter Kay Mortensen, Villo Sigurdsson og Ole Thorbek

Samt:

Betina Skovby, medlem af byrådet i Herlev Kommune for SF

Christian Haugk, Gruppeformand for Socialdemokraterne i Kolding Kommune

Hanne Andersen, medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden for Socialdemokratiet

Heidi Storck, medlem af byrådet i Furesø Kommune for Socialdemokratiet

Lise Thorsen, medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Socialdemokratiet

Lone Christensen, medlem af byrådet i Furesø Kommune for Socialdemokratiet

Marianne Stendell, medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden for Socialdemokratiet

Mette Reissmann, politisk ordfører for den socialdemokratiske gruppe i Københavns Borgerrepræsentation

Mette Touborg, Borgmester i Lejre Kommune, SF

Peter Kay Mortensen, medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden for Socialdemokratiet og formand for LO Storkøbenhavn

Tue Tortzen, medlem af Byrådet i Hillerød og af Enhedslisten

Kenneth Christensen, medlem af Byrådet i Hvidovre

5 Points
 - 0 (0%)
4 Points
 - 0 (0%)
3 Points
 - 0 (0%)
2 Points
 - 0 (0%)
1 Point
 - 0 (0%)
0.0

Send besked til Netværk for velfærd og demokrati

Er der fejl eller andet i vejen med denne side, bedes du indberette dette til moderator

ANDRE OPLYSNINGER

I De Grønne Sider:

Beklager, ingen data.

I Den Grønne Kalender:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Bibliotek:

Beklager, ingen data.

I Den Grønne Opslagstavle:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Arkiv:

Fandt 1 data

KLIMAVALG – vælg klimaet!
0.0

Konference om klima og miljø torsdag d.28.03.2019 kl.17 - 21. HK-København, Svend Aukens Plads 11, Islands Brygge. I Netværk for Velfærd og Demokrati føler vi, at [...]
Eventdato: 28. marts 2019
Adresse:
HK-København,
Svend Aukens Plads 11,
2300 København, Hovedstaden