1. Grøn Vidensbank
  2. »
  3. Bog
  4. »
  5. Fra Rio til Johannesburg   
You must be logged in to submit contact form

Er der fejl eller andet i vejen med denne side, bedes du indberette dette til moderator

Beskrivelse:

Bogen handler om tre forhold:

De internationale miljøproblemer og deres sammenhæng med verdens udviklingsproblemer.
International regulering, hvor der gives et overblik over de vigtigste institutioner, konventioner og aftaler.
Politik, hvor der bogen igennem redegøres for, hvilke kræfter der trækker i retning af løsning af problemerne, og hvilke kræfter der trækker i den modsatte retning.
Bogen, der udgives af 92-gruppen og Mellemfolkeligt Samvirke i anledning af Verdenstopmødet i Sydafrika, giver et godt overblik over udviklingen på miljøområdet siden Rio-mødet i 1992.

Forfatter: Kim Carstensen, Hans Peter Dejgaard, Bjørn Førde, John Nordbo, Knud Vilby
Sprog: Dansk
Udgiver: 92-gruppenog Mellemfolkeligt Samvirke.
Udgivelsesår: 2002
Hjemmeside:
Kategorier:

ANDRE OPLYSNINGER OM: "gpac5xqnpqc2"

I Grønne Sider:
Fandt 1 data
I Grønne Begivenheder:
Beklager, ingen data.
I Grøn Vidensbank:
Fandt 4 resultater

Tager Danmark Rio alvorligt?   

Udgivet af 92-gruppen (17 danske miljø- og udviklingsorganisationer) i anledning af 5-års evalueringen af UNCED, FNs konference om miljø og udvikling, afholdt i Rio [...]

I Grønne Annoncer:
Beklager, ingen data.
I Grønt Arkiv:
Fandt 1 data