Økologi og levevilkår i Arktis : Uummannamiut    

  1. Grøn Vidensbank
  2. »
  3. Bog
  4. »
  5. Økologi og levevilkår i Arktis : Uummannamiut    
Info
Beskrivelse:

Om mennesker og det arktiske dyre- og planteliv i den vestgrønlandske kommune Uummannaq. Bogen beskriver lokalbefolkningens økologiske strategi i forsøget på at tilpasse sig de ændrede afsætningsmuligheder i en verden, hvor man bliver mere og me re afhængig af penge. Den beskriver også de uheldige konsekvenser af lokal minedrift og nogle af de skadelige virkninger, der kan komme af en øget transport af olie og gas i de arktiske farvande.

Kategorier:
Emneord:
Fakta
Forfatter: Ole Hertz
Sprog: Dansk
Udgiver: Mellemfolkeligt Samvirke- M S
Udgivelsesår: 1994
Email: ms@ms-dan.dk
Hjemmeside:

Læg en kommentar

Send besked til l5zfc9w4c8ga

Er der fejl eller andet i vejen med denne side, bedes du indberette dette til moderator

ANDRE OPLYSNINGER

I De Grønne Sider:

Fandt 1 data

Mellemfolkeligt Samvirke – MS

MS er en medlemsorganisation, der kombinerer bistand, udveksling og oplysning med både politisk lobbyisme og aktivt græsrodsarbejde.

MS har ca. 5000 personlige og [...]

Adresse:
Fælledvej 12, ,
2200 Frederiksberg, Hovedstaden

I Den Grønne Kalender:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Bibliotek:

Fandt 25 resultater

I Den Grønne Opslagstavle:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Arkiv:

Beklager, ingen data.