SKUB ’18 – Samskabende Konference om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

0.0
 1. Den Grønne Kalender
 2. »
 3. Kurser / workshops
 4. » SKUB ’18 – Samskabende Konference om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling
19092658_1395725987177668_8146951050195503223_o
Info
Beskrivelse:

Samskabende Konference om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - SKUB ’18

Temaet i år:

Alliance for UBU
- National strategi og fælles handlekraft

 •  FN’s 17 verdensmål og uddannelse
 •  Hvordan sætter vi i fællesskab SKUB i Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)?
 •  Hvordan kunne en national politisk strategi for UBU se ud?
 • Hvilke eksempler på god praksis kan vi lade os inspirere af? Og hvorfor?
 • Hvilke alliancer kan vi danne for at få mere indflydelse og handlekraft?
 • Hvordan skaber vi fælles handlekraft og bred folkelig opbakning til UBU?I RCE Denmark ønsker vi at danne en ​alliance mellem organisationer, der vil fremme uddannelse for bæredygtig udvikling. Derfor ​udveksler vi på SKUB’18 viden, ideer og erfaringer, for at engagere flere til at få bæredygtighed ind i hele uddannelsessystemet. Vi håber, det kan ske med ​community organising.SKUB’18 bliver et spændende eksperiment med deltagerinvolvering allerede inden selve konferencen - og du kan være med! ​Se hvordan i dokumentet: “Sådan deltager du!”.

  Kom og hør spændende oplæg, deltag i workshops, videnudveksling og fælles handling om:
  ● Hvad findes der af metoder til at organisere og engagere?
  ● Politisk strategi og handleplan for UBU
  ● Henvendelse til politikere efter SKUB’18.

  Som noget nyt vil SKUB’18 skabe ​fælles handling. M​ en derudover vil du også få ​inspiration til din egen praksis​ gennem oplæg og mødet med andre, som også er engagerede i uddannelse og bæredygtighed.

  Programmet ser således ud:

  09.30 - Velkomst med morgenkaffe mv.
  10.00 - Inspirationsoplæg fra vores medlemmers arbejde
  10.30 - Workshops om handlekraft, organisering og engagement 12.00 - Frokost
  13.00 - Handleplan præsenteres for inviterede politikere
  14.00 - Arbejde med national strategi, alliancer og konkrete tiltag 16.30 - Fælles opsamling og næste skridt
  17.00 - Afslutning med mulighed for at snakke videre over en drik

Arrangør: RCE Denmark (Nationalt Netværk for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling)

Sådan deltager du!!

Årets Samskabende Konference om Uddannelse og Bæredygtighed (SKUB) begynder ​her​!

Tilmelding senest 1. november på Billetto. DEL gerne denne invitation i dit netværk!

SKUB’18 er den 12. november, men i samskabelsens ånd gør vi forberedelsen af konferencen interaktiv - og vi starter her og nu!

Jeres input med viden og erfaringer er derfor helt afgørende for, at resultaterne af konferencen bliver så nyttige som muligt for jeres individuelle og vores fælles indsats med at fremme uddannelse for bæredygtig udvikling.

Temaet for SKUB’18 er: ​Alliance for uddannelse for bæredygtig udvikling - National strategi og fælles handlekraft.​ ​Hvad en sådan national strategi skal indeholde, og hvordan vi kan gøre den til virkelighed, bliver det vi skal samarbejde om op til, under og lige efter SKUB. Strategi-udspillet bliver vores ​fælles handling - o​ g skal den blive stærk, er det vigtigt at vi gør det sammen! Derfor er ​din​ medvirker er væsentlig - og husk at arbejdet med den og vidensudvekslingen på konferencen samtidig også kan booste din egen praksis.

Processen har tre trin:

 1. Forberedelsesfasen:D​ uogandreindsenderjeresinputtilos.IRCEDenmarkarbejdervi sideløbende med at skitsere et udkast til en national strategi for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Begge dele udgør input til planlægningsgruppen for SKUB’18, som udarbejder oplæg til en national strategi og programmet for konferencen. Vi skriver ud til jer igen, så I kan følge med og give yderligere input.
 2. SKUB’18:​ P​ å selve konferencen tager samskabelsen udgangspunkt i strategi-oplægget. I workshoppen arbejder vi både med at forbedre oplægget og med planlægningen af det videre arbejde med henvendelser til mulige alliancepartnere, politikere og medier
 3. Handlingsfasen:​ E​ fter SKUB’18 arbejder RCE Denmark og alle interesserede videre med at mobilisere opbakning bag forslaget til national strategi samt med henvendelser til organisationer, politikere og offentligheden for at opnå en national politisk vedtagelse af strategien.

I første omgang vil vi bede dig besvare disse spørgsmål, ved at ​klikke her

 1. Hvad er dine erfaringer med at arbejde med bæredygtighed inden for de nuværende rammer på dit uddannelsesområde?
  1.1. Hvad er muligt og fungerer godt?
  1.2. Hvad er især problematisk og udfordrende?1.3. Hvilke potentialer er der, som burde kunne bruges inden for de nuværende rammer? 1.4. Hvilke pædagogiske input og redskaber er der brug for?
 2. Hvis du var politiker, hvad ville du så gøre for at fremme uddannelse for bæredygtighed?2.1.  Hvad er de største barrierer for uddannelse for bæredygtig udvikling på dit uddannelsesområde?2.2.  Hvilke understøttende initiativer bør en politisk strategi til fremme af uddannelse for

  bæredygtighed på dit uddannelsesområde indeholde?

  2.3. Hvordan kan vi inspirere politikerne til at udvikle uddannelse for bæredygtig udvikling som bidrag til Danmarks opfyldelse af FN’s 17 mål for bæredygtig udvikling?

  2.4. Hvilke andre internationale aftaler og anbefalinger kan vi hjælpe politikerne til at indfri gennem udvikling af uddannelse for bæredygtighed?

Det er selvfølgelig store spørgsmål, men skriv det, der ligger dig mest på sinde, og gør det gerne kort. Vi bruger dine svar i den videre forberedelse og fortsætter dialogen, indtil vi har et super velforberedt udgangspunkt for selve konferencen.

Så nu er det ​nu, d​ u skal overveje spørgsmålene og skrive til os - vi glæder os meget til dine input!
Få også andre med på SKUB. Og få dem til at svare på spørgsmålene. ​Send invitationen og dette dokument til dem. Eller del vores invitation til SKUB på vores ​Facebook-side​ med dem.

Har du ideer til selve konference-dagen, dens indhold, form og produkt, så er de også meget velkomne. Send dem til os inden 15. oktober på e-mail: info@rce-denmark.dk

Fakta
Eventdato: 12. november 2018
Arrangør(er):

RCE Denmark

Adresse:
NEXT,
Carl Jacobsens Vej 25,
2500 København, Hovedstaden
Mobil: 53 88 46 84
5 Points
 - 0 (0%)
4 Points
 - 0 (0%)
3 Points
 - 0 (0%)
2 Points
 - 0 (0%)
1 Point
 - 0 (0%)
0.0

Send besked til RCE Denmark

Er der fejl eller andet i vejen med denne side, bedes du indberette dette til moderator

ANDRE OPLYSNINGER

I De Grønne Sider:

Fandt 1 arkiveret data

I Den Grønne Kalender:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Bibliotek:

Fandt 1 arkiveret data

RCE-guiden
0.0

Kortlægning af uddannelse for bæredygtig udvikling på landets videregående uddannelser. RCE’s studenterguide til videregående uddannelser med bæredygtighed på skemaet kan downloades hos RCE Denmark

I Den Grønne Opslagstavle:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Arkiv:

Fandt 5 arkiveret data

Dannelse år 2020 er bæredygtig dannelse + Debat og Fællesspisning
0.0

Invitation til fyraftensmøde i RCE-Denmark: HVORDAN SKABER VI BÆREDYGTIG DANNELSE ANNO 2020 Fremtidens borgere kommer til at stå uden svar på fremtidens udfordringer, hvis ikke vi [...]
Eventdato: 4. december 2019
Tidspunkt: 16.00-19.00
Adresse:
Globalhagen Kitchen,
Fælledvej 12,
2200 København, Hovedstaden