Detaljer

Mine favoritter Print side Tilføj Favorit

Unio Global

Info
Beskrivelse:

Unio Global er en dansk forening med globale ambitioner. Vi samler aktører med en fælles interesse i at arbejde for bæredygtig udvikling i landbruget og fødevaresektoren.

Med Unio Global opbygger vi en levende og dynamisk organisation, der er forankret i og drives af agile, løsningsorienterede landbrug, virksomheder, NGO’er, forskningsinstitutioner og andre interessenter. Sådan bringer vi  værdifuld viden i spil på tværs af sektorer og udbreder innovative idéer og praksisnære løsninger.

Det gør vi for at sikre, at vi kan brødføde os selv og kommende generationer med mad og vand, der er fri for pesticider og andre usunde rester af menneskelig aktivitet. Vi arbejder for sunde og rene fødevarer og drikkevand – og renhed kan ikke gradbøjes.

Som medlem af Unio Global støtter du indsatsen for at skabe en bæredygtig fremtid. Du er med til at sikre, at dine børn og børnebørn ikke skal bekymre sig om udpint landbrugsjord, fældning af regnskov, kemikalierester i grundvandet og medicinrester i kødpølsen.

Sammen arbejder vi for at beskytte og fremtidssikre vores fælles ressourcer. Vi sætter fokus på udfordringer, deler viden og støtter udviklingen og implementeringen af innovative teknologier og praktiske løsninger – til glæde for Danmark og til gavn for verden.

Bliv medlem af Unio Global

HVERT MEDLEM TÆLLER

Fremtidens bæredygtige løsninger findes derude. Den bedste vej til målet finder vi, når vi tager ansvar både hver for sig og i fællesskab.

Når vi går sammen om at afdække udfordringerne. Når vi hjælpes ad med at udvikle og bruge innovative løsninger på tværs af lande og sektorer, kompetencer og ressourcer. Og når vi deler viden, som vi kan bruge som guide i de valg, vi træffer i hverdagen.

Derfor vil vi også gerne have DIG med i vores fællesskab. Sammen kan vi tage ansvar for, at vi i Danmark og globalt lever op vores forpligtelser i forhold til FN’s Verdensmål og sikrer et bæredygtigt livsgrundlag for os selv, vores børn og børnebørn.

Unio Global tager initiativet, men vi har brug for din hjælp. Hver en hånd og stemme tæller – hvad enten du tilslutter dig som forbruger, landbrug, forskningsinstitution, erhvervsorganisation eller noget femte.

Fakta
Adresse:
Havneholmen 26, 1561 København, Hovedstaden
Kontakt: Administrerende Direktør, Christian Christensen
Mobil: 71 77 49 80
Hjemmeside:

Send besked til side forfatter

Andre oplysninger

I De Grønne Sider:

I Øko-Kalenderen:

I Det Grønne Bibliotek:

I Den Grønne Opslagstavle:

I Det Grønne Arkiv: