Grønt Overblik

Detaljer

Mine favoritter Print side Tilføj Favorit

Kreativitet, dannelse og bæredygtighed 2018

Info
Beskrivelse:

VORES VIDEN OG INDSIGT I BÆREDYGTIGHEDENS NØDVENDIGHED ER ENORM.

ALLIGEVEL ER DER BRUG FOR HANDLING OG NY KREATIV TILGANG, HVIS VI I DANNELSES-PROCESSERNE SKAL FINDE NYE VEJE, NY ADFÆRD, NYT HÅB, NY DIDAKTIK, NY PÆDAGOGIK, ET NYT MINDSET – HEN MOD EN BÆREDYGTIG VERDEN.

DERFOR SKAL VI MØDES TIL KREATIVITET, DANNELSE & BÆREDYGTIGHEDS-KONFERENCEN DEN 27. SEPTEMBER 2018.

VERDENSMÅLENE SOM RAMME OM KREATIVITET, DANNELSE & BÆREDYGTIGHED

På mangfoldige områder er ‘business as usual’ ikke en mulighed i fremtiden. Derfor er der behov for kreativitet på mange felter.

Nye veje; nye metoder; nye mål; nye måder at måle, veje og tælle på. Nye dannelsesidealer. Er der noget smukkere end at forestille sig fremtidens generationer vokse op med et levende ønske om at passe på jorden og alt liv på jorden? Det er, hvad bæredygtighed og bæredygtig dannelse handler om. Verdensmålene er mål for hele verden. Idealet er, at ingen må lades tilbage.

De 17 verdensmål er en præcisering af, hvad dette konkret handler om. Alle kan og bør forholde sig til verdensmålene, og derfor skal alle i fremtiden lære om disse mål for en smukkere, mere retfærdig og mere solidarisk verden.

Steen Hildebrandt, Ph.D., professor & adjungeret professor.

VERDENSMÅLENE SOM RAMME OM KREATIVITET, DANNELSE & BÆREDYGTIGHED

På mangfoldige områder er ‘business as usual’ ikke en mulighed i fremtiden. Derfor er der behov for kreativitet på mange felter.

Nye veje; nye metoder; nye mål; nye måder at måle, veje og tælle på. Nye dannelsesidealer. Er der noget smukkere end at forestille sig fremtidens generationer vokse op med et levende ønske om at passe på jorden og alt liv på jorden? Det er, hvad bæredygtighed og bæredygtig dannelse handler om. Verdensmålene er mål for hele verden. Idealet er, at ingen må lades tilbage.

De 17 verdensmål er en præcisering af, hvad dette konkret handler om. Alle kan og bør forholde sig til verdensmålene, og derfor skal alle i fremtiden lære om disse mål for en smukkere, mere retfærdig og mere solidarisk verden.

Steen Hildebrandt, Ph.D., professor & adjungeret professor.

PROGRAM

Tovholder på dagen er Lars Geer Hammershøj, ph.d. og lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet, Aarhus Universitet

9.00 Morgenbrød & ankomst

9.30 Velkomst 

9.40 Pitches 1-5:

  1. Laboratoriet for bæredygtighed ved Elsebeth Gerner Nielsen 
  2. Haver til Maver: Hvorfor er det vigtigt? ved Amalie Dynes Ørsted 
  3. Alting sitrer. Børn, natur og dannelse for en bæredygtig fremtid ved Malene Bendix 
  4. Mod til at handle og vove ved Steen Møller 
  5. Bæredygtig pædagogik som en ressource ved Lone Greve 

11.00 Kreativitetens karakteristik i grundskolen og ungdomsuddannelser. Foredrag ved Lars Geer Hammershøj

12.00 Designmåltid – en skræddersyet madoplevelse skabt i samarbejde mellem køkkenpersonale og designere

13.00 Workshop 1-5:

1. STEEN MØLLER: Samtale om bæredygtige muligheder og betydningen af at gøre noget og turde eksperimentere, tænke nyt og afprøve løsninger, der trækker mod en mere bæredygtig livsstil.

2. DESIGNSKOLEN KOLDING: Værdikædekortlægning og redesign af hverdagsprodukter
I denne workshops første del vil vi kortlægge værdikæder omkring hverdagsprodukter vi har på os og identificere mulighedsrum for bæredygtighed og italesætter de 17 verdensmål.
I anden del vil vi lave en hurtig redesign- og prototyping-session hvor vi aktivt arbejder med udvalgte mulighedsrum. Til workshoppen vil vi bruge værktøjer udviklet i LAB for Bæredygtighed og Designskolen Kolding.

3. VESTER SKERNINGE FRISKOLE: Bæredygtighed i en skolepraksis og dannelsestænkning
Bæredygtighedstanker og -praksis har en central plads i dannelsestænkningen på Vester Skerninge Friskole. Med udgangspunkt i en præsentation af skolens tanker, tiltag og erfaringer - sammen med deltagernes evt. ditto - vil vi med gensidig inspiration drøfte udfordringer og muligheder for skolens rolle og ansvar i bæredygtig dannelse.
Stikord: Grønt Flag Grøn Skole, grøn skolegård, skolehaver, grøn pedel, modvindskompetence, naturen under huden, grønne rollemodeller, håb og entusiasme frem for dystopi og ligegyldighed etc. 

4. INSERO: Urban Gardening ved Anders Pagh
Urbaniseringen er en forureningsmæssig udfordring – fx i forhold til transport af fødevarer.
I denne workshop ser vi på, hvordan dine elever kan arbejde med dette problem og finde kreative løsninger til udnyttelse af byrummet til grønne aktiviteter.
Workshoppen har fokus på arbejdet med “praktiske løsninger på praktiske problemer”, og understøtter således en undervisning, der benytter engineering som arbejdsmodel.
Workshopleder: Anders Pagh, Insero Education

5. UNGDOMSBYEN: Generation Verdensmål ved Julie Kolath
Hvordan formidler vi viden om de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, på en måde der inspirerer til handling, fremfor at lede til pessimisme og magtesløshed?
Ungdomsbyen forsøger at løfte vor tids vigtigste samtale højere og videre med viden om- og inspiration til - handling. Det er tydeligt at de yngre generationer har mod på at løse de udfordringer vi står overfor. Eleverne er Generation Verdensmål! De er innovative i deres tilgang til verdensmålene, og går til målene med engagement, kreativitet og nysgerrighed.
I workshoppen deler Ungdomsbyen erfaringer fra vores landsdækkende lærer- og elevworkshops om Verdensmålene.
Workshopleder: Julie Bergdal Kolath. Pædagogisk konsulent I Ungdomsbyen.

14.15 Kaffe

14.30 Kreativitet, kunst og kultur og bæredygtig dannelse ved Lone Belling
Kloden kalder på mennesker der med hjerte og hjerne forstår hvorfor vi skal leve bæredygtigt – og er parat til at handle. Lone Belling sætter fokus på hvordan kreativitet, kunst og kultur kan understøtte bæredygtige dannelse og menneskers forbundenhed samt bidrage med nye perspektiver på det gode liv. Samtidig kan et stigende fokus på indre og ydre bæredygtighed bringe kreativitet og dannelse i forgrunden som en modvægt mod konkurrencestatens konstante fokus på konkrete kompetencer.

Oplægget tager afsæt i Lones seneste bog: Bæredygtig dannelse, skitser til empatisk verden der bidrager med en dannelsesforståelse som matcher udfordringerne i det 21. århundrede. Lone Belling, ledelses- og organisationskonsulent i Liv og Lederskab. Foredragsholder, coach samt designer af facilitator af strategiske og samskabende processer. Bestyrelsesformand for Kulturprinsen i Viborg


15.15 Indtryk og refleksioner
: Paneldebat med Lone Belling, pitchere og workshopholdere.
Faciliteret af Lars Geer Hammershøj.

15.45 Afslutning ved Lars Geer Hammershøj

16.00 Tak for i dag og på gensyn i 2019

 

Fakta
Startdato: 27. september 2018
Slutdato: 27. september 2018
Tidspunkt: 9.00-16.00
Adresse:
Designskolen Kolding,
Ågade 10,
6000 Kolding, Syddanmark
Telefon: 6261 3013

Efterlad en kommentar

Andre oplysninger

I De Grønne Sider:

Fandt 1 indhold

I Øko-Kalenderen:

Fandt 0 sider

I Det Grønne Bibliotek:

Fandt 0 sider

I Den Grønne Opslagstavle:

Fandt 0 sider

I Det Grønne Arkiv:

Fandt 0 sider
Vi bruger cookies til at give dig en bedre brugeroplevelse. Ved at lukke dette banner, accepterer du vores brug af ​​cookies. Læs mere
Hvad vi bruger cookies til
OK

Statestik

Vi benytter sporing med Google Analytics til at forbedre vores indhold på hjemmesiden.

Indlejringer

Vi benytter indlejringer såsom YouTube, Google Maps m.m til at give dig en mere interaktiv oplevelse af vores hjemmeside.