1. Grønne Begivenheder
  2. »
  3. Aktioner / demonstrationer / kampagner
  4. »
  5. Extinction Rebellion Launch Weekend
50480788_355792848339687_9059698100288880640_n
You must be logged in to submit contact form
Beskrivelse:

(English below)

Tiden er kommet, hvor vi må se sandheden i øjnene og rejse os i protest.

I mindst tre årtier har videnskaben advaret os om global opvarmning. Resultatet af klimaforandringerne er nu ubestridelige, og i kombination med den igangværende biodiversitetskrise, er forudsigelserne for den nærmeste fremtid umådelig dystre. Klimakrisen er blevet beskrevet som værende den største trussel i menneskets historie: Det organiserede samfunds sammenbrud og vores egen udryddelse er nu en konkret mulighed. Alligevel fortsætter verdens regeringer med business-as-usual.

FNs klimapanel har for nylig forklaret, at der kræves hurtige og vidtrækkende ændringer i alle aspekter af vores liv, og at disse ændringer er uden fortilfælde. Forskere efterspørger radikal handling. Vi har hørt dem!

Den 23. og 24. februar vil vi, i overensstemmelse med vores samvittighed og en klar pligt over for vores børn og efterkommere, vores samfund, denne nation og planeten, erklære et ikke-voldeligt oprør på vegne af livet selv. Vi gør oprør mod vores forsømmelige regering, som en kærlighedshandling for denne planet, vores fælles hjem.

Med ikke-voldelig civil ulydighed og inspirerende tiltag vil vi kræve, at vores nationale politikere går forrest og viser vejen frem, for resten af verden, ved at være det første land til at erklærer en national klima-undtagelsestilstand.

Med et varmt velkommen inviterer vi derfor dig til vores erklæring om oprør imod, at den danske regering ikke har handlet ansvarligt på klimakrisen samt biodiversitetskrisen. Lanceringen af ​​oprøret vil finde sted i weekenden den 23. og 24. februar.

Vi mødes lørdag den 23. februar kl 09.30 i Folkets Hus (København), for at lære hinanden at kende, erhverve færdigheder fra dedikerede workshops, akkumulere styrke og diskutere vores manifest for systemændring. Dette vil blive fulgt op af en session med ikke-voldelig direkte aktionstræning.

Efter det interne møde lørdag, vil vi blive offentliggjort søndag den 24. Vi vil erklære oprør med en farverig civil ulydigheds handling. For at deltage i denne handling anbefaler vi stærkt, at du også deltager i aktionstræningen om lørdagen. Ingen træning vil betyde, at du ikke er forberedt til handling. Vær venlig at reservere tid til at deltage i begge dage!

Hvis du har brug for et sted at overnatte i weekenden eller ellers, vil vores indkvarteringsplatform gerne hjælpe dig. Tjek dokumentet i slutningen!

Vi er ikke-voldelige og respekterer forskellige opfattelser og synspunkter. Alle der anerkender disse grundlæggende principper er velkomne til at deltage. Hvis vi går sammen som almindelige mennesker og lokalsamfund inden for den begrænsede tidsramme vi har til at handle, føler vi oprigtigt, at vi kan stå sammen over for denne krise. Vi ser frem til at handle med dig!

if you need accomodation go have a look here : https://docs.google.com/document/d/12gKCSDozxQIXcYE_CJtDahqBDpMpc1XHRJop7KUr9uI/edit?pli=1

- Extinction Rebellion Denmark

--- English ---

The time has come to rise up and act as if the truth is real.

For at least three decades the scientific community has warned us about climate change. Its effects are now undeniable and, combined with the ongoing ecological crisis, predictions for the near future are beyond bleak. Climate breakdown has been said to be the greatest threat in human history: the collapse of organized society and our own extinction are now a concrete possibility. Yet, world governments continue with business-as-usual.

The United Nations’ panel on Climate Change recently explained that rapid and far-reaching transitions are required in every aspect of our lives and that these transitions are unprecedented in scale. Scientists are crying for immediate radical action. We have heard them!

On the 23rd and 24th February we will, in accordance with our consciences, and with a clear duty to our children and descendants, our communities, this nation and the planet, declare a non-violent rebellion on behalf of Life itself. We rebel against our negligent government, as an act of love for this planet, our shared home.

With non-violent civil disobedience and inspiring action, we will demand our national politicians lead the way for governments around the world by being the first to declare a national climate emergency.

We therefore warmly invite you to the Declaration of Rebellion against inaction of the Danish government on the climate breakdown and ecological crisis. The launch of the rebellion will take place on the weekend of the 23rd & 24th of February.

We will meet Saturday, 23 February, at 09.30 in Folkets Hus (Copenhagen), to get to know each other, acquire skills from dedicated workshops, accumulate strength, and discuss our manifesto for system change. This will be followed by a session of non-violent direct action training.

After the internal meeting on Saturday, we will go public on Sunday 24th. We will declare rebellion with a colourful civil disobedience action. To participate in this action, we strongly recommend you take part in the action training on Saturday as well. No training will mean you are underprepared for action. Please, reserve time to attend both days!

If you need a place to spend the night for the weekend or from before the weekend, our accommodation platform will be happy to help you. Check out the document at the end!

We are non-violent and respectful of different sensibilities. Everyone who recognizes these basic principles is welcome to attend. If we come together as ordinary people and communities, in the limited time we have available to affect change, we deeply feel that we can face this crisis together. We look forward to taking action with you!

if you need accomodation go have a look here : https://docs.google.com/document/d/12gKCSDozxQIXcYE_CJtDahqBDpMpc1XHRJop7KUr9uI/edit?pli=1

- Extinction Rebellion Denmark

ANDRE OPLYSNINGER OM: "Extinction Rebellion Denmark"

I Grønne Sider:
Beklager, ingen data.
I Grønne Begivenheder:
Beklager, ingen data.
I Grøn Vidensbank:
Beklager, ingen data.
I Grønne Annoncer:
Beklager, ingen data.
I Grønt Arkiv:
Beklager, ingen data.

ANDRE OPLYSNINGER

I De Grønne Sider:

Beklager, ingen data.

I Den Grønne Kalender:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Bibliotek:

Beklager, ingen data.

I Den Grønne Opslagstavle:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Arkiv:

Beklager, ingen data.