– Sidst opdateret august, 2019 – 

Generelt

For at sikre indhold af høj kvalitet forventer vi, at DU accepterer og overholder følgende betingelser, for at kunne godkendes som bruger af Grønt Overbliks services. For at overholde vores betingelser forventer vi, at du:

  • KUN bidrager med relevant indhold til Grønt Overblik, der i tydelig grad vedrører og indeholder nøgleordene økologi, bæredygtighed, miljø osv. Gør dit indhold ikke det, ses dette som brud på vores betingelser.
  • Holder en “acceptabel tone” i alt skriftligt materiale. Dette gælder både i dit indhold og i kommentarer. Indhold, som ikke overholder dette, vil blive fjernet uden advarsel! Gentagne overtrædelser af dette vil blive set som brud på vores betingelser.
  • Tager aktivt del i udviklingen af Grønt Overblik. Dette kan ske gennem oprettelse og vedligeholdelse af indhold med hjælp fra vores vejledninger, gennem feedback (email eller spørgeskema) eller som Ankerperson.

Tilmelding

Dit formål med at tilmelde dig Grønt Overblik skal fremstå tydeligt. Det er KUN tilladt at bidrage med indhold, der i tydelig grad vedrører og indeholder nøgleordene økologi, bæredygtighed, miljø osv. Fremstår dette ikke tydeligt af dit formål, kan vi IKKE godkende dig. Dette er for at sikre indhold af høj kvalitet som er relevant for en grøn omstilling i Danmark.

Brud

Brud på disse betingelser (jævnfør ovenstående), på den ene eller anden måde, medfører permanent sletning af indhold (som er brud på vores betingelser) samt 24 timers deaktivering af konto. Gentagne overtrædelser fører til permanent sletning af alt indhold og i værste tilfælde bortvisning og sletning af konto.