– Gældende fra 2018 – 

For at sikre indhold af høj kvalitet forventer vi, at du som bruger på Grønt Overblik accepterer og overholder følgende betingelser, for at kunne godkendes som bruger af Grønt Overbliks services. Brud på disse betingelser, på den ene eller anden måde, medfører i første omgang en advarsel men kan i værste tilfælde føre til bortvisning samt permanent sletning af indhold, konto og alle dertilhørende oplysninger.

Vi forventer, at du:

  • Kun bidrager med relevant indhold til Grønt Overblik der i tydelig grad vedrører økologi, bæredygtighed, miljø osv.
  • Holder en “acceptabel tone” i alt skriftligt materiale. Dette gælder både i vores sektioner og i kommentarer. Indhold, som ikke overholder dette, vil blive fjernet efterfulgt med en advarsel. Gentagne overtrædelser af dette vil blive set som brud på vores betingelser (jævnfør ovenstående).
  • Tager aktiv del i udviklingen af Grønt Overblik. Dette kan ske gennem oprettelse og vedligeholdelse af indhold i vores sektioner med hjælp fra vores vejledninger, gennem feedback (email eller spørgeskema) eller som Ankerperson.