Om os

Det er foreningen Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis (Øko-net) som driver portalen for Grønt Overblik.

Øko-net er medlemsorganisation hos Dansk Folkeoplysnings Samråd og hos 92-gruppen, som er et samarbejde mellem 20 danske miljø- og udviklingsorganisationer, som alle arbejder med opfølgningen på FN’s miljø- og udviklingskonference i Rio i 1992.

Øko-net har eksisteret siden 1994 og har nu etableret en solid basis for sit arbejde, via et bredt netværk, der primært bindes sammen af Nyhedsbladet Øko-net, flere hjemmesider og en omfattende database. Bladet udkommer ca. hver anden måned i et oplag på 10.000 og udgives tillige på internettet på www.eco-net.dk.
Øko-net afholder årligt mindst to landsdækkende weekend seminarer, hvor nye emner sættes til debat.

Øko-net varetager en opgave, der er en blanding af at være debatskabende og netværksskabende og hele tiden i et univers med rødder til den danske folkeoplysningstradition. Netværket / Øko-net sætter den økologiske udvikling til debat samt oplyser om, hvad der sker på området generelt og især på folkeligt niveau.

Organisationen har en netværksstruktur, hvis omdrejningsakse er det dagligt bemandede sekretariat. Ved netværksstruktur forstås, at det daglige arbejde foregår i et samarbejde med mange ad hoc grupper og kapaciteter fra andre grønne organisationer og folkeoplysende organisationer. Der er opbygget et velfungerende sekretariat, der bl.a. via databasen håndterer de mange kontakter i Netværket.

Selve det daglige arbejde og driften af sekretariatet støttes af Den Grønne Fond, medlemsbidrag mv.

Vision og mission

Databaser

Med databaserne på portalen Grønt Overblik er der skabt et sted hvor ‘passiv viden’ kobles med aktive personer og organisationer. I databasen er det muligt at tage alt med. Altså ikke kun fx officielle bogudgivelser. Men alt fra videoer, artikler og praktiske demonstrationer til seminarer, kurser og personer. Dette giver en altafgørende forskel, når vi taler om videnssystematik og indsamling, nemlig den, at der er kortest mulig vej fra den fundne viden til kilden (virkeligheden). Basen bliver så at sige et aktivt netværksredskab, der kan bruges til at forme fx egen miljøviden og økologisk praksis.

Kort og godt er ønsket at samle alle tilgængelige ressourcer inden for miljø og økologi på ét website, ‘Grønt Overblik’, for derigennem at opfylde to mål:

  • at skabe et større kommercielt grundlag for at udvikle, producere og sælge økologiske og miljøvenlige produkter i Danmark.
  • at gøre det betydeligt lettere for den almindelige dansker at skabe sig overblik over og fremskaffe informationer om miljørigtige og økologiske løsninger inden for alverdens emner.

Vores mål er at gøre det lettere for familien Danmark at leve økologisk og bæredygtigt!

Ankerpersoner

Da vi ønsker at udbrede den grønne omstilling til hele Danmark er det gratis at søge og dele viden på grøntoverblik.dk. Men for at sikre at portalen bliver så omfattende og brugbar som muligt arbejder vi på at finde frivillige ankerpersoner, fra hele landet, som kan fodre data om nye initiativer ind i systemet.

Målet er frivillige lokal ankerperson i alle kommuner, altså mindst 98 personer fordelt over hele Danmark!

Desuden har vi visionen om at portalen støttes op af:

  • 10 nye medlemmer i alle kommuner – blandt andet en af opgaverne for
    • Min. én lokal virksomhedssponsor i hver kommune
    • Min. én lokal kendt ambassadør for projektet i hver kommune

Er du interreseret, så tag kontakt til os.

Sponsorater

ØKO-NET SØGER, BLANDT BÆREDYGTIGE VIRKSOMHEDER M.FL., SPONSORER TIL DANMARKS GRØNNESTE PORTAL

Med flere tusinde kategoriserede links til det økologiske Danmark, er Grønt Overblik den mest omfattende internet-guide på området. Vi scanner løbende relevante tidsskrifter, aviser og andre medier, modtager dagligt pressemateriale og mange organisationer ligger selv data på siten, så sitens besøgende altid finder up-to-date og relevant information på Grønt Overblik.

Sponsor-visioner for Grønt Overblik og det grønne web-arbejde

Efter lukningen af Den Grønne Fond, i slutningen af 2001, som gav et fast årligt driftstilskud til Øko-net og Grønt Overblik, skal der nu skaffes nye finansieringskilder. Målet er at finansiere arbejdet med Grønt Overblik ved sponsorater fra private virksomheder og personer.

Derfor søger Grønt Overblik nu kontakt med store som små bæredygtige virksomheder samt private der vil være sponsorer for Danmarks Grønneste Portal.

Sponsorbeløb op til 16.300 kr.

Vi er godkendt som § 8A-organisation. Denne godkendelse betyder, at bidragyderen får fradragsret for de gavebeløb.

Målet er minimum én sponsor i hver kommune!

Interesserede sponsorer vil blive omtalt med logo og beskrivelse på Grønt Overblik, samt med logo og navn på forsiden af sitet (i rotation med alle andre sponsorater).

Kontakt

Ring tlf. 62 24 43 24 eller kontakt os for at høre nærmere..