Find 1.000+ Organisationer & ProjekterBegivenheder & EventsViden & Inspiration eller Grønne idéer & Tanker omkring grønne og bæredygtige initiativer.

Grønt Overblik består af områderne / sektionerne:

  • De Grønne Sider – der rummer stamdataene for alle optagne personer eller organisationer i databasen
  • Den Grønne Kalender – der er en oversigt over de arrangementer som organisationer og personer i De Grønne Sider har arrangeret
  • Det Grønne Bibliotek – der er en oversigt over de publikationer eller medier som en person eller organisation i De Grønne Sider har udgivet
  • Den Grønne Opslagstavle – er et åbent sted for alle bruger af portalen med mulighed for et direkte budskab til alle andre brugere

Sådan søger du på Grønt Overblik

Vælg et af vores sektioner fra menuen under “Find”. For hvert område er der nu mulighed for at finde de nyeste poster i databasen eller at søge på én af følgende fire måder, der også kan kombineres:

Søg på kategorier:
Kategorier er for hver område / sektion en overordnet type inddeling. Søger man kun på en kategori, får man alle posterne i kategorien for den valgte sektion

Søg på emneord:
Her findes de emneord som der bruges i databasen og der kan søge direkte efter alle poster i den valgte sektion indenfor et emneområde.

Søg geografisk:
Som udgangspunkt søges der ved valg af kategori eller emneord i hele Danmark. Men med den geografiske søgemulighed kan man afgrænse sin søgning til fx en region eller en kommune.

Fritekst søgning:
Når du søger fritekst søgning, bør du altid bruge det kortest mulige søgeord. Vi understøtter ingen avancerede syntakser, kun enkelte søgeord.