1. Grønne Sider
  2. »
  3. Organisationer
  4. »
  5. Diverse organisationer
  6. »
  7. Statens Skadedyrlaboratorium
You must be logged in to submit contact form

Er der fejl eller andet i vejen med denne side, bedes du indberette dette til moderator

Beskrivelse:

SSL’s arbejdsområde omfatter skadedyr på husdyr, i lagre, bygninger og anvendte materialer samt skadelige pattedyr, og målsætningen er at drive forskning, der sikrer en effektiv forebyggelse eller bekæmpelse. Samtidig skal der tages hensyn til, at forbruget af pesticider bliver det mindst mulige. Forskningen skal have international kvalitet, og resultatformidlingen til brugerne skal være hurtig og sikker.

Den voksende miljøbevidsthed i befolkningen har medført politiske ønsker om en kraftig reduktion i forbruget af kemiske bekæmpelsesmidler. SSL’s mål er at bidrage til denne udvikling ved gennem forskning at kunne anvise forebyggelsesmetoder og alternative bekæmpelsesmetoder, der mindsker miljøbelastningen og fremmer en bæredygtig produktion.

Den stadig større viden om utilsigtede virkninger af bekæmpelsen på faunaens artsrigdom samt civilisationens påvirkning af faunaens livsbetingelser medfører, at SSL vil drive forskning på områder, hvor det ikke drejer sig om skadedyr. Det er således SSL’s mål f.eks. gennem økologiske og populationsdynamiske studier at påvise ændringer i faunaen som følge af menneskelig adfærd.

Det er SSL’s mål, at der til alle større forskningsprogrammer knyttes forskeruddannelse. Dette kan optimalt ske ved et intensivt samarbejde mellem et universitet og en eller flere andre institutioner allerede i projektforberedelsesfasen. Det er endvidere en del af SSL’s uddannelsespolitik at være positivt indstillet over for vejledning af specialestuderende. Yderligere vil det sikre forskningens internationale kvalitet, at både SSL’s forskere og Ph.D.-studerende i perioder opholder sig ved andre landes institutioner, ligesom SSL vil arbejde på at tiltrække udenlandske Ph.D.- og master-studerende.

På basis af hovedmålsætningen er det SSL’s strategi at arbejde med følgende områder:

kemisk bekæmpelse
alternativ bekæmpelse og forebyggelse
skadedyrs biologi, adfærd og betydning
pesticidresistens
formidling og myndighedsopgaver

Adresse:
Skovbrynet 14, ,
2800 Lyngby-Taarbæk, Hovedstaden
Email: SSL@SSL.DK
Telefon: 45878055
Fax: 45931155
Hjemmeside:
Emneord:

ANDRE OPLYSNINGER OM: "7oe9z4bvdspy"

I Grønne Sider:
Beklager, ingen data.
I Grønne Begivenheder:
Beklager, ingen data.
I Grøn Vidensbank:
Beklager, ingen data.
I Grønne Annoncer:
Beklager, ingen data.
I Grønt Arkiv:
Beklager, ingen data.