1. Grønne Begivenheder
  2. »
  3. Seminarer / konferencer / træf
  4. »
  5. Broen til fremtiden – Temamøde hos FOA
You must be logged in to submit contact form
Beskrivelse:

Temamøde hos FOA

Klimaloven skal sikre, at Danmark reducerer udledningen af drivhusgasser med 70 pct. i 2030. I den forbindelse har regeringen påbegyndte arbejdet med de klimahandlingsplaner, der skal give et overblik over samfundets konkrete udfordringer og reduktionsmuligheder.

2030 er ikke langt ude i fremtiden, og hvis den ambitiøse målsætning skal virkeliggøres, er der her og nu brug for en nytænkning af vores dagligdag. I den forbindelse er det oplagt, at vi i Broen til fremtiden tager næste skridt i udviklingen af de idéer og tanker vi igangsatte i forbindelse med Årsmødet 2019. Her var en række workshops delt op i følgende temaer:

Byggeri, Investeringer, Sundhed, Transport, Landbrug & Fødevarer, Teknologi, Uddannelse og Forskning.

Der kan ikke være nogen tvivl om, at en virkeliggørelse af klimalovens målsætning vil berører os alle. Derfor skal vi løsningsorienteret se nærmere på de konsekvenser og udviklingsmuligheder, vi ser inden for temaerne. Det gør vi ved at afholde:

Temamøde hos FOA, Stauning plads 1-3, fredag d. 21. februar fra kl. 8.30 - 12.00.

Formen er enkel, idet vi starter formiddagen sammen for derefter at arbejde separat med temaerne. Slutteligt vil vi samles igen.

Alle med interesse i Broen til fremtidens arbejde er velkomne:

Tilmelding inden d. 17. februar til kontakt@broentilfremtiden.dk med anførsel af temavalg.

Deltagelsen er gratis.

Broen til fremtiden er:

3F, Bibliotekarforbundet, Danmarks Lærerforening, Dansk Socialrådgiverforening, DM - Dansk Magisterforening, Dansk Musiker Forbund Dansk Psykolog Forening, Danske Bioanalytikere, Danske Fysioterapeuter, Djøf, Farmakonomforeningen, FOA
FAOD - Forbundet Arkitekter og Designere, Foreningen af Danske Lægestuderende, GL - Gymnasieskolernes Lærerforening, HK
IDA - Ingeniørforeningen i Danmark, JA - Jordbrugsakademikerne, Kommunikation og Sprog
Kost og Ernæringsforbundet, Lægeforeningen, Merkonomerne, Pharmadanmark, PROSA, Serviceforbundet
Danmarks Naturfredningsforening, Forskernes Klimanetværk, Greenpeace (Danmark), 350 Klimabevægelsen i Danmark Mellemfolkeligt Samvirke, NOAH - Friends of the Earth, Så er det nu & Rådet for Grøn Omstilling.

ANDRE OPLYSNINGER OM: "Broen til framtiden"

I Grønne Sider:
Beklager, ingen data.
I Grønne Begivenheder:
Fandt 2 resultater
I Grøn Vidensbank:
Beklager, ingen data.
I Grønne Annoncer:
Beklager, ingen data.
I Grønt Arkiv:
Fandt 1 resultater

ANDRE OPLYSNINGER

I De Grønne Sider:

Beklager, ingen data.

I Den Grønne Kalender:

Fandt 2 resultater

I Det Grønne Bibliotek:

Beklager, ingen data.

I Den Grønne Opslagstavle:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Arkiv:

Fandt 1 resultater