1. Grønne Sider
  2. »
  3. Organisationer
  4. »
  5. Miljøorganisationer - nationale
  6. »
  7. Landsforeningen Levende Hav
You must be logged in to submit contact form
Beskrivelse:

Landsforeningen levende Havs formål er: - At arbejde for en bevarelse af det maritime landskab og sikre artsmangfoldigheden i den dertil knyttede flora og fauna - At arbejde for at sikre fremtidige generationer et fiskerierhverv på økologiske principper, som er bæredygtigt økonomisk og socialt og som sikrer beskæftigelsen i erhvervets forskellige led. Dette søges opnået gennem: - aktivt at støtte og medvirke til: at stoppe enhver forurening af havmiljøet. - en fiskeripolitik, der bygger på forsigtighedsprincipper i udnyttelsen af havets økosystem og ressourcer. - at der udvikles og indføres reguleringsmetoder i fiskeriforvaltningen, der tilgodeser et stabilt økosystem og en bæredygtig ressourceudnyttelse. - forsøg og projekter, der har til formål at udvikle fiskerimetoder og fiskeriteknologi i økologisk retning. - at fisk og fiskeprodukter, der er fanget og forarbejdet efter økologiske principper, introduceres til forbrugerne. - at der gennemføres restaurering, genopretning og bevaringsforanstaltninger af nødvendige biotoper, med henblik på at sikre gyde pladser, opvækstområder og fødegrundlag samt områder af videnskabelig og rekreativ interesse. - at bygnings anlæg, ved kysten eller til havs, er økologisk forsvarlige en begrænsning af den genetiske forurening der sker af havmiljøet, som følge af den internationale søtransport, eller som følge af overførelse af marine arter til opdræt i havbrug - at viden og erfaring omkring havøkologiske problemstillinger og fiskeriforhold udveksles internationalt, ikke mindst til udviklingsområder. - at der uddannes personale, fremstilles informationsmateriale og dokumentation med henblik på oplysning om havet som natur- og kulturlandskab.

Adresse:
Hemmedvej 59, ,
8585 Norddjurs, Midtjylland
Kontakt: Knud   Andersen
Telefon: 97895455
Fax: 97895655
Hjemmeside:

ANDRE OPLYSNINGER OM: "qj01fplvw79t"

I Grønne Sider:
Beklager, ingen data.
I Grønne Begivenheder:
Beklager, ingen data.
I Grøn Vidensbank:
Fandt 5 resultater

Økologisk Fiskeri   

En beskrivelse af hvad foreningen har gjort og vil gøre for at deltage i definationen af et økologisk fiskeri og omstillingen dertil.

I Grønne Annoncer:
Beklager, ingen data.
I Grønt Arkiv:
Beklager, ingen data.

ANDRE OPLYSNINGER

I De Grønne Sider:

Beklager, ingen data.

I Den Grønne Kalender:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Bibliotek:

Fandt 5 resultater

Økologisk Fiskeri   

En beskrivelse af hvad foreningen har gjort og vil gøre for at deltage i definationen af et økologisk fiskeri og omstillingen dertil.

I Den Grønne Opslagstavle:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Arkiv:

Beklager, ingen data.