1. Grønne Sider
  2. »
  3. Information og Rådgivning
  4. »
  5. Miljø- og Energikontorer
  6. »
  7. Himmerlands Energi- & Miljøkontor
You must be logged in to submit contact form
Beskrivelse:

Himmerlands Energi- og Miljøkontor er en lille lokal forening, der har til formål at fremme omstillingen af vor energiforsyning til vedvarende energi - og fremme omstillingen til en bæredygtig udvikling, der tilgodeser miljøhensyn og økologisk balance. Der gives uvildig hjælp og vejleding til både private og erhvervslivet, uanset medlemskab af foreningen.

Kontoret er altid á-jourført med regler, lovgivning, tilskudsordninger mv. inden for alle emner, der er relavante for foreningens arbejde og formål.

Energistyrelsen giver basistilskud til driften af kontoret ligesom projekter og kampagner også bidrager hertil. Herudover har kontoret indtægter fra medlemskonrongenter.

*

De samvirkende Energi- og Miljøkontorer er 20 kontorer fordelt rundt i Danmark som vejleder i energi- og miljøspørgsmål. Desuden varetages opgaver i forbindelse med tilskudsansøgninger til energiformål. Bag hvert kontor står en medlemskreds som støtter kontorerne i form af frivilligt arbejde og økonomisk. 18 af kontorerne modtager desuden tilskud fra energistyrelsen.

SEK har et tæt samarbejde med OVE (Organisationen for Vedvarende Energi) som også arbejder for en resource- og miljøbevidst energiforsyning gennem energibesparelser og anvendelse af af vedvarende energikilder. I fællesskab udgives bladet Vedvarende Energi & Miljø, som udkommer 6 gange om året. Bladet kan fås ved at tegne et medlemsskab af et energikontor eller direkte hos OVE.

Adresse:
Th Hoffmannsvej 8,1., ,
9520 Rebild, Nordjylland
Telefon: 98392988
Fax: 98392788
Emneord:

ANDRE OPLYSNINGER OM: "19hk1a6ime6c"

I Grønne Sider:
Beklager, ingen data.
I Grønne Begivenheder:
Beklager, ingen data.
I Grøn Vidensbank:
Beklager, ingen data.
I Grønne Annoncer:
Beklager, ingen data.
I Grønt Arkiv:
Beklager, ingen data.

ANDRE OPLYSNINGER

I De Grønne Sider:

Beklager, ingen data.

I Den Grønne Kalender:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Bibliotek:

Beklager, ingen data.

I Den Grønne Opslagstavle:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Arkiv:

Beklager, ingen data.