1. Grønne Begivenheder
 2. »
 3. Aktioner / demonstrationer / kampagner
 4. »
 5. Lad os sammen sætte den bæredygtige udvikling på programmet til kommunalvalget
You must be logged in to submit contact form
Beskrivelse:

OMSTILLING I ALLE KOMMUNER

Din kommune er sort af bilos. Folk er grå af stress. Man bygger beton og sælger junk food. Men din kommune kan blive grøn. Vær med til at sætte din BÆREDYGTIGE kommune på dagsordenen. Vi har ventet længe nok, og vores børn skal have en fremtid.

Derfor inviterer DET FÆLLES BEDSTE 65 grønne foreninger, bevægelser og dig til at mødes på Christiansborg lørdag den 8. april kl. 11.30-16 i Landstingssalen. Sammen sætter vi den bæredygtige udvikling på programmet til kommunalvalget 2017. Vi laver en Folkeavis, opstiller grønne dagsordener. Omstillingen af Danmark er startet. Ryk frem i vognen og tag del :)

Tilmelding til: Britta Edelberg, Det Fælles Bedstes sekretariat, Grønt Forum i Vejle på bried@vejle.dk

Lad os sammen sætte den bæredygtige udvikling på programmet til kommunalvalget

Læs den fulde invitation:
TIL DE GRØNNE FORENINGER OG BEVÆGELSER I DANMARK

Til efteråret er der kommunalvalg over hele Danmark, november 2017.

Vi drømmer sikkert alle om at bæredygtig udvikling får endnu mere vind i sejlene, og at både flere politikere og borgere kan se, hvor vigtige kommunalvalgets emner er, - eller kan blive - og at de også får øje på, hvordan de selv kan bidrage til den positive udvikling.

I Det Fælles Bedste med dets grønne foreninger har vi en forestilling om, at vi kan bruge kommunalvalget som én blandt mange løftestænger for omstillingen til bæredygtighed. Men et vigtigt redskab.

Mange af de grønne bevægelser er små og de aktive medlemmer bor spredt ud over landet. Derfor kan det være svært at få kræfter til og se mulighederne for, hvordan man kan få kommunalvalget til også at handle om de emner som de grønne bevægelser har fokus på. Vi tror, at hvis vi samarbejder bliver det lettere for det enkelte medlem i de grønne bevægelser at bidrage til et kommunalvalg, hvor bæredygtig udvikling kommer på tavlen.

Hermed inviteres I til at sende to til tre repræsentanter hver til et fælles møde for de grønne bevægelser i Danmark. Dato: lørdag den 8. april kl. 11.30-16. Sted: Christianborg, Landstingssalen. Vi har valgt, at mødes på Christiansborg for at markere at vi tror på, at civilsamfundet både kan og skal spille en markant større rolle i fremtiden.

Vi mener kommunalvalget er vigtigt, fordi man i kommunerne – både i forvaltningerne, i kommunernes landområder, landsbyer og byer - har rigtig mange muligheder for at medvirke til den grønne omstilling og skabe en folkelig involvering. Det gælder for eksempel:

 •   Etablere byhaver, skovhaver, få dyr og urban farming ind i skolerne og de offentlige grønne frirum
 •   Bygge økologiske huse og restaurere de eksisterende bæredygtigt
 •   Skabe øko-bykvarterer med sociale fællesskaber og grønne værksteder og butikker
 •   Lave cykelstier til en bæredygtig transport. Skabe deleordninger med el-biler og el-cykler
 •   Omstille energien til vedvarende og lokal energi - vindmøller, jordvarme, solanlæg m.v.
 •   Udbrede økosamfund og deres livsformer på landet og i byerne, skabe lokale arbejdspladser
 •   Skabe lokale valutaer og alternative finansieringsformer
 •   Udvikle et langt mere direkte involverende demokrati med aktive borgere og samskabelse
 •   Etablere bæredygtig produktion af alle vore livsfornødenheder – håndværk, virksomheder
 •   Indføre systematisk genbrug og 0-affald, cradle-to-cradle og cirkulær økonomi
 •   Involvere borgerne og børnene, skolerne, de frivillige, de ældre i konkrete omstillingsaktiviteter
 •   Skabe lokale fællesskaber omkring fællesspisninger, genbrugsmarkeder, fødevarefællesskaber
 •   Engagere de folkelige kulturer, skabe rammer for at fejre livet, for livsglæde og venligboere
 •   Sætte omstillingen på dagsordenen, lokalt og regionalt – forbinde sig internationaltOg meget, meget andet

Formålet med mødet er at lægge en strategi for, hvordan vi kan få sat en bæredygtig udvikling på dagsordenen, når der i efteråret, november 2017, skal være kommunalvalg i hele Danmark.

Kan der være fordele ved at gå sammen om f.eks. en landsdækkende avis. Eller om fælles debatmøder landet over?

Vi beder alle om at komme med hver 3-5 konkrete forslag til indhold til kommunevalget. Kort, præcist og gennemarbejdet. Forslag om ting, man kan gøre i kommunerne for at starte omstillingen til bæredygtighed, helt konkret og i praksis. Forslagene samler vi til en slags FOLKEAVIS, der skal bredt ud i alle kommuner, virtuelt og fysisk, så borgerne i de enkelte kommuner kan bruge den som input for deres møder om valget.

Program for mødet:

Kl. 11.30 Velkomst, præsentation af formål med samarbejdet og fremlæggelse af dagens program

Kl. 11.40 Kort præsentationsrunde – navn, forening, overskrifterne på ens 3-5 forslag

Kl. 12.00 Workshop i temagrupper om 1) uddybende præsentation og begrundelse af alles 3-5 forslag, 2) drøftelse af forslagene, 3) prioritering af forslagene (hvis muligt) og samling af forslagene i del-emner

Kl. 13.30-14.00 Frokost med sandwich

Kl. 14.00 Workshop om hvilke aktiviteter vi kan lave sammen ift. kommunevalget – borgermøder, artikler, film, fb grupper, opstille borgerlister for bæredygtighed, markedsdage, kommunemøder, grønne netværk

Kl. 14.30 Aftaler om: Hvem gør hvad? Forslag til praktiske løsninger på økonomi, organisering o.l. Kl. 15.00 Folketræf for Det Fælles Bedste i foråret 2018. Vil flere være med?
Kl. 15.30 Afslutning.

NB: Kom før, da du skal påregne ca. en halv time til at blive tjekket af sikkerhedshensyn Pris for deltagelse 0 kr. Pris for sandwich: 65 kr.

Venlig hilsen
Det Fælles Bedste

Det Fælles bedste startede i 2011. Første Folketræf blev afholdt på Samsø i 2014. Andet i Hvalsø i 2016 med deltagelse af bl.a. omkring 60 grønne foreninger.

Det Fælles Bedste har en Fællesgruppe, som koordinerer og tager initiativer. Den består i dag af repræsentanter for LØB, LØS, Permakultur Danmark og Omstilling Danmark.

Næste Folketræf foregår i maj 2018 i Vejle. DFB har fået midler til et sekretariat for DFB’s aktiviteter, bl.a. kommunalvalget 2017, Folketræf 2018 og udbredelse af kendskabet til Det Fælles Bedste.

Eventdato: 8. april 2017
Arrangør(er):

Det Fælles Bedste v. Grønt Forum og Landsforeningen for Økologisk Byggeri (LØB), Omstilling Danmark, Permakultur Danmark og Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

 

Adresse:
Christiansborg, ,
1240 København, Hovedstaden
Kontakt: Britta Edelberg

ANDRE OPLYSNINGER OM: "OMSTILLING I ALLE KOMMUNER"

I Grønne Sider:
Beklager, ingen data.
I Grønne Begivenheder:
Beklager, ingen data.
I Grøn Vidensbank:
Beklager, ingen data.
I Grønne Annoncer:
Beklager, ingen data.
I Grønt Arkiv:
Fandt 1 resultater

ANDRE OPLYSNINGER

I De Grønne Sider:

Beklager, ingen data.

I Den Grønne Kalender:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Bibliotek:

Beklager, ingen data.

I Den Grønne Opslagstavle:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Arkiv:

Fandt 1 resultater