1. Grønne Begivenheder
  2. »
  3. Generalforsamlinger / årsmøder
  4. »
  5. Klima-aktivisme – erfaringer og udfordringer / 21. Landsmøde i Klimabevægelsen i Danmark
You must be logged in to submit contact form
Beskrivelse:

Landsmøde

Program formiddag

Der serveres kaffe og the under arrangementet.

Tid: Kl. 10.00-12.00.

A) Vedtagelse af dagsorden
B) Valg af referent
C) Valg af ordstyrer
D) Beretning fra landsudvalget
E) Erfaringsudveksling fra lokal- og temagrupperne F) Behandling af indkomne forslag

Landsudvalget fremlægger 6 forslag til vedtægtsændringer
G) Økonomi
H) Aflæggelse af regnskab
I) budget (inkl. vejledende kontingent, fordelingsnøgle mv.) J) Handlingsplan og arbejdsprogram.

Der vælges 7 ordinære medlemmer + 2 suppleanter

I) Valg af revisorer

K) Valg til landsudvalg

Mødet dagsorden er fastsat i henhold til foreningens vedtægter:

https://www.klimabevaegelsen.dk/vedtaegter/

Kl. 12.00 – 13.00 Pause m. frokost

Mødedeltagere opfordres til at medbringe egen frokost, eller til at købe frokost/sandwich hos nærliggende bager.

Program eftermiddag kl. 13.00-14.45

Sted: Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, København

Klima-aktivisme – erfaringer og udfordringer

- servering af kaffe og the

Organisering, rekruttering og mobilisering – sådan gjorde vi

Korte oplæg ved
Bodil Waagensen, koordineringsgruppen (”Nul huller i Lolland-Falsters undergrund”)
Rebecca Leigh Rutt, ”Folkets Klimamarch København 2017” (på engelsk, vi oversætter).

Dialog med workshoppens deltagere. Kom med de spørgsmål, som interesserer dig som ny eller erfaren klimaaktivist.

Samarbejde og netværk – gennem 350 Klimabevægelsen i Danmark?

Klimaaktivisme, lokalt og på gadeplan, er vigtig for Klimabevægelsen, og Landsudvalget har netop besluttet at sætte mere fokus på den. Hvilken støtte har klimaaktivister brug for, og hvad kan Klima- bevægelsen konkret tilbyde, særligt mht. netværk?

Deltagelse er gratis, tilmelding skal ske til sek@klimabevaegelsen.dk forud for arrangementet.

Link: https://www.facebook.com/events/1738666996437830/

Program eftermiddag kl. 15.00-17.00

Kommunen som klimaktør og kommunalvalg 2017

Tilbage i 2009 besluttede Københavns borgerrepræsentation at København skal være verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Men hvor langt er vi nået, og hvad er politikernes planer for at indfri målet? Ved lanceringen af Københavns Klimaplan i 2012, der blev det fremført at København skulle bygge vindmøller og solceller, at bygningerne i København skulle energirenoveres, at busserne skulle køre på el og gas, at energiforsyningen skulle omlægges fra kul, at alle københavnere skulle cykle mere – men har politikerne leveret varen? Tag del i debatten med nogle af borgerrepræsentationens måske kommende medlemmer på dette 2017-klima-kommunalvalgs-debatmøde.

- servering af kaffe, the og kage

15.00 Velkomst og introduktion til dagens debat og valgkandidater

Valgkandidater
Niko Grünfeld, Alternativet, København
Sisse Marie Welling, Socialistisk Folkeparti, København Jakob Haugaard, Socialdemokratiet, København
Peter Bjerregaard, Konservative, København
Asger Hagelund, Radikale Venstre, København

Kort 1 minutters oplæg fra hver af oplægsholderne
Spørgsmål fra salen indenfor emnet, som tentativt inkluderer noget med ambitioner for omlægning af Københavnernes varme- og energiforsyning fra fossile brændsler til grøn energi (vind, sol-energi, geotermi, biomasse mv.), fjernvarme, energibesparelser, energirenovering, gadebelysning, varmepumper, lagring af grøn energi

Kl. 15.05 – 15.40 Omstilling til grøn energi i København

Kort 1 minutters oplæg fra hver af oplægsholderne
Spørgsmål fra salen indenfor emnet, som tentativt inkluderer noget om kollektiv transport, cyklisme, bustransport, lastbiler, elbiler, brintbiler, selvkørende biler, samkørsel, skibstransport, luftfart, togtransport, letbaner, parkeringspolitik osv. osv.

Kl. 15.40 – 16.20 Omlægning til grøn transport i København

Kort 1 minutters oplæg fra hver af oplægsholderne
Spørgsmål fra salen indenfor emnet, som tentativt inkluderer noget om bynær natur og biodiversitet (fx Amager Fælled), luftforurening og støj (fx udvidelse af Lufthavnen), grønne tage, affaldssortering, klimatilpasning, økologi, madordninger, undervisning

Kl. 16.20 – 17.00 København som grøn metropol for de mange

Kl. 17.00 - Afrunding og tak for i dag
Link: https://www.facebook.com/events/201176630417179

Eventdato: 8. oktober 2017
Adresse:
Kulturhuset Indre By, ,
1366 København, Hovedstaden
Kontakt: Thomas Meinert Larsen
Telefon: 2271 7058

ANDRE OPLYSNINGER OM: "Klimabevægelsen i Danmark"

I Grønne Sider:
Beklager, ingen data.
I Grønne Begivenheder:
Fandt 1 resultater
I Grøn Vidensbank:
Beklager, ingen data.
I Grønne Annoncer:
Beklager, ingen data.
I Grønt Arkiv:
Fandt 11 resultater

Break For Climate – 27. September i København

GLOBAL KLIMASTREJKE Voksne i alle aldre, arbejdsstyrken, erhvervslivet, fagbevægelsen. Vi skylder at svare de unges velbegrundede råb om klimahandling, der har lydt siden september sidste år. [...]
Eventdato: 27. september 2019
Tidspunkt: 12.00-14.00
Arrangør(er):

Klimabevægelsen i DanmarkMellemfolkeligt Samvirke – MS, Cyklistforbundet, Grøn Kirke, Ansvarlig fremtid, Den Grønne StudenterbevægelseKlimastrejke – FridaysForFuture Denmark, Klimaforældre - Parents for Future, Citizens Climate Lobby Denmark, Bedsteforældrenes Klimaaktion, GreenpeaceDagbladet InformationMiljøbevægelsen NOAH

Adresse:
Ofelia Plads, ,
1252 København, Hovedstaden

Klimapåmindelsen – hver torsdag kl. 8.30-10.00 foran Christiansborgs hovedtrappe

Klimapåmindelsen blev holdt foran Folketingets hovedtrappe hver torsdag morgen i perioden oktober 2018 til juni 2019. Klimapåmindelsen holder sommerpause og genoptages den 5 september, når [...]
Eventdato: 5. september 2019 - 30. november 2020
Tidspunkt: 8.30-10.00
Arrangør(er):

350 Klimabevægelsen forårsmødeDen Grønne StudenterbevægelseBedsteforældrenes Klimaaktion og det frivillige hold bag Folkets Klimamarch 2018

Adresse:
Rigsdagsgården 8, ,
1214 København, Hovedstaden

EU-debatmøde om klima

Klimadebatmøde med kandidater til Europaparlamentet

Ser du også klima som en af vor tids største internationale udfordringer?

Så kom til gå-hjem møde med [...]

Eventdato: 29. april 2019
Tidspunkt: 16.30-18.00
Adresse:
Amagerbro Medborgerhus, ,
2300 København, Hovedstaden

ANDRE OPLYSNINGER

I De Grønne Sider:

Beklager, ingen data.

I Den Grønne Kalender:

Fandt 1 resultater

I Det Grønne Bibliotek:

Beklager, ingen data.

I Den Grønne Opslagstavle:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Arkiv:

Fandt 11 resultater

Break For Climate – 27. September i København

GLOBAL KLIMASTREJKE Voksne i alle aldre, arbejdsstyrken, erhvervslivet, fagbevægelsen. Vi skylder at svare de unges velbegrundede råb om klimahandling, der har lydt siden september sidste år. [...]
Eventdato: 27. september 2019
Tidspunkt: 12.00-14.00
Arrangør(er):

Klimabevægelsen i DanmarkMellemfolkeligt Samvirke – MS, Cyklistforbundet, Grøn Kirke, Ansvarlig fremtid, Den Grønne StudenterbevægelseKlimastrejke – FridaysForFuture Denmark, Klimaforældre - Parents for Future, Citizens Climate Lobby Denmark, Bedsteforældrenes Klimaaktion, GreenpeaceDagbladet InformationMiljøbevægelsen NOAH

Adresse:
Ofelia Plads, ,
1252 København, Hovedstaden

Klimapåmindelsen – hver torsdag kl. 8.30-10.00 foran Christiansborgs hovedtrappe

Klimapåmindelsen blev holdt foran Folketingets hovedtrappe hver torsdag morgen i perioden oktober 2018 til juni 2019. Klimapåmindelsen holder sommerpause og genoptages den 5 september, når [...]
Eventdato: 5. september 2019 - 30. november 2020
Tidspunkt: 8.30-10.00
Arrangør(er):

350 Klimabevægelsen forårsmødeDen Grønne StudenterbevægelseBedsteforældrenes Klimaaktion og det frivillige hold bag Folkets Klimamarch 2018

Adresse:
Rigsdagsgården 8, ,
1214 København, Hovedstaden

EU-debatmøde om klima

Klimadebatmøde med kandidater til Europaparlamentet

Ser du også klima som en af vor tids største internationale udfordringer?

Så kom til gå-hjem møde med [...]

Eventdato: 29. april 2019
Tidspunkt: 16.30-18.00
Adresse:
Amagerbro Medborgerhus, ,
2300 København, Hovedstaden