1. Grønne Begivenheder
  2. »
  3. Kurser / workshops
  4. »
  5. Landbrugets fortid, nutid og fremtid
You must be logged in to submit contact form
Beskrivelse:

Bevidstheden om og indsigten i hvilke arbejdsprocesser, erhvervsstrukturer og kulturelle dynamikker, der knytter sig til fødevareproduktionen, synes at være blevet marginaliseret i vores kultur. Mange har holdninger og synspunkter om landbruget, men ofte fordeler disse sig i to yderpunkter - og der er ikke enighed om fakta. Resten af samfundet synes uinteresseret - og det er i og for sig gådefuldt, at debatten og interessen ikke fylder mere, da landbrugets udvikling har medført væsentlige problematikker, der har stor betydning for hele samfundet. Den massive omkalfatring af landbrugets produktionsforhold, beskæftigelsesmuligheder og konkurrenceforholdene under fødevarernes globalisering samt ikke mindst livet på landet har inden for blot en generation været en samfundsomvæltning, hvis sociale og kulturelle betydning næppe kan undervurderes og stadig er et underbelyst forskningsfelt.

Denne udvikling er ikke et dansk fænomen, den findes i de fleste af de lande, vi normalt sammenligner os med. Men den er langt mere fremskreden i Danmark, og det virker mere voldsomt herhjemme på grund af vores diminutive størrelse. På grund af en stærk og eksportdrevet andelsbevægelse, vores særlige kredit-system og især på grund af en gennemorganiseret alliance mellem stat og erhverv er det de færreste lande, der har investeret så mange ressourcer i landbruget, som vi har i Danmark.

Kurset vil give deltagerne indblik i landbrugets virkeligheder og udvikling gennem de sidste 50 år, samt forsøge at kvalificere den viden, der ligger bag synspunkter og holdninger til erhvervets rolle i det danske samfund.

Minimum og maximum kursusdeltagere 12-25.
Deadline for tilmelding 10 maj 2019.

Vel mødt på Vestjyllands Højskole!

Poul Hillerup, agronom og højskolelærer
Rasmus Blædel Larsen, Ph.d. og cand. mag. i Etnologi

Ugeprogram

Alle dage: Morgenmad 8-9, Morgensamling 9-10. Frokost 12-13. Aftensmad 18-19.

Lørdag den 22. juni 2019:
Ankomst fra kl. 15.00, indlogering, kaffe/the.
Kl. 18.00 Aftensmad - og herefter introduktion til ugen.

Søndag den 23. juni 2019: Tidsånd, miljø, lovgivning, kontrol, teknologi, strukturudvikling
Formiddag: Magt og Miljø var et kursus som blev udbudt på Vestjyllands Højskole i årene 1977 - 1982. Kurset var meget velbesøgt og var en del af en tidsånd, med blandt andet større fokus på miljøet. Kurset havde også temaer om energi, naturforvaltning og landbrug. Kursusleder Poul Hillerup er uddannet agronom og var underviser på kurset Magt og Miljø i alle årene - og vi begynder vores kursus med at høre om datidens miljødebatter og aktører, samt reflekterer over, hvorfor dette miljøengagement tabte pusten i de efterfølgende årtier.
Kl. 12.00 Frokost
Eftermiddag: Landbrugets dagsordener 1977-1990.
Landbruget gennemgik en række væsentlige strukturændringer i de år. Videnskab, teknologi og EUs landbrugsstøtte gav landbruget nye muligheder og nye udfordringer. Kursusleder Ph.d. Rasmus Blædel Larsen med speciale i landbrugets rammevilkår, fortæller om hvilke strømninger, tendenser og konkrete politiske dagsordener, der påvirkede erhvervet i disse år. Og hvorfor der kan siges at være et skifte ved indgangen til 90'erne.
Kl. 18.00 Aftensmad.
Aften: Skt. Hans fest i Forundringens Have.

Mandag den 24. juni 2019: Økonomi, finansiering, ejerskab, værdikæder, andelsselskaber, Mcsherry-reformen. Repræsentation. Forskning, sprøjtemidler, produktivitetsforøgelse, sædskifte, fotosyntese
Formiddag: Finansieringsmodeller og Landbrugspolitik 1990- 2018
Hvordan hænger økonomien sammen i landbruget. Forretningsmodeller og værdikæder. Hvordan bliver man landmand, hvordan får man mulighed for at investere, hvordan sikres den økonomiske effektivitet, hvordan generationsskiftes ejendommene, hvordan kan andelsselskaberne vækste, mens ejerne går fallit og hvordan spiller landbrugets behov ind på landbrugspolitikken - det er nogle af temaerne for denne session.
Kl. 12.00 Frokost
Eftermiddag: Introduktion til Planteavlskonsulentens håndbog og jordbrugs-videnskab.
Vi får et indblik i nogle af alle de ting en landmand skal vide noget om, for at kunne lykkes med at få planterne til at gro, give maksimal udbytte og indeholde de rigtige ting. Foruden planternes vækstvilkår vil vi også perspektivere de videnskabelige landvindinger i landbruget - både etisk og pragmatisk. Vi skal også ud og grave.
Kl. 18.00 Aftensmad.
Vi taler sammen om eventuelle aktiviteter for aftenerne.

Tirsdag den 25. juni 2019: Universitetet, fremtidens teknologier, fortidens synder, etik, økonomi, dagligdag
Ekskursion 10-17:30
Besøg på agroøkologisk institut i Foulum, en del af  Aarhus Universitet. Instituttet er centrum for det meste agrar-videnskabelige forskning i Danmark - fra gener, klima, specialafgrøder over myndighedsbetjening til fx. nye lovtiltag. Vi besøger instituttet, hører om deres forskning - særligt om 'cirkulær økonomi'. På hjemvejen besøger vi et landbrug.
Vi er hjemme til aftensmad kl 18.00

Onsdag den 26. juni 2019: Landmændene selv - i dag, i går og i morgen
Formiddag: Asger Krogsgaard, Svineproducent og Næstformand i L&F
Kl. 12.00 Frokost
Eftermiddag: Gert Karkov. Tidligere mælkeproducent og organisationsmand.
Gert ser tilbage på et liv med både landbrug og organisationsarbejde.
Kl. 18.00 Aftensmad
Åbent aftenarrangement: Ole Arnbak. Ole gik på landbrugsskole med Gert Karkov, han har sidste år selv udgivet sine erindringer og fortæller og spiller musik.

Torsdag den 27. juni 2019: Fremtiden for dansk landbrug. Universitetet, DK politiske, EU & FN
Formiddag: Rasmus Blædel Larsen beskriver de vigtigste teknologiske og politiske; samt lovgivnings- og forvaltningsmæssige dagsordener og udviklinger.
Kl. 12.00 Frokost.
Eftermiddag: Erik Fog, landskonsulent i SEGES Økologi Innovation, vil fortælle, hvordan han ser på fremtiden for landbruget set fra hans skrivebord. Erik har arbejdet med udvikling af økologisk jordbrug på landbrugets videncenter i mere end 30 år.
Kl. 18.30 Festmiddag og fest.

Fredag den 28. juni 2019: Tak for denne gang
Kl. 08.00 Morgenmad - og derefter afrejse.

Ret til programforbedringer forbeholdes.

Eventdato: 22. juni 2019 - 28. juni 2019
Arrangør(er):

Vestjyllands Højskole

Adresse:
Vestjyllands Højskole, ,
6950 RIngkøbing-Skjern, Midtjylland
Telefon: 9675 3777

ANDRE OPLYSNINGER OM: "ss73pdditokl"

I Grønne Sider:
Beklager, ingen data.
I Grønne Begivenheder:
Beklager, ingen data.
I Grøn Vidensbank:
Beklager, ingen data.
I Grønne Annoncer:
Beklager, ingen data.
I Grønt Arkiv:
Fandt 2 resultater

Selvforsyning til husbehov

Kursusbeskrivelse

Teori og praksis Er du interesseret i selvforsyning og drømmer du om at producere en del af din egen mad? Selvforsyning er for alle, uanset [...]
Eventdato: 22. juni 2019 - 28. juni 2019
Arrangør(er):

Vestjyllands Højskole

Adresse:
Vestjyllands Højskole, ,
6950 RIngkøbing-Skjern, Midtjylland

ANDRE OPLYSNINGER

I De Grønne Sider:

Beklager, ingen data.

I Den Grønne Kalender:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Bibliotek:

Beklager, ingen data.

I Den Grønne Opslagstavle:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Arkiv:

Fandt 2 resultater

Selvforsyning til husbehov

Kursusbeskrivelse

Teori og praksis Er du interesseret i selvforsyning og drømmer du om at producere en del af din egen mad? Selvforsyning er for alle, uanset [...]
Eventdato: 22. juni 2019 - 28. juni 2019
Arrangør(er):

Vestjyllands Højskole

Adresse:
Vestjyllands Højskole, ,
6950 RIngkøbing-Skjern, Midtjylland