1. Grønne Begivenheder
  2. »
  3. Tema- og debatmøder / foredrag
  4. »
  5. Fyraftensmøde om Alliance for en National UBU-strategi
56182439_2413648572052066_3400772830302830592_n
You must be logged in to submit contact form
Beskrivelse:
I november sidste år afholdt RCE-Denmark et velbesøgt fyraftensmøde om etablering af en alliance for en national strategi til fremme af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Det førte til en masse spændende input, som siden er blevet bearbejdet i en arbejdsgruppe.

Vi holder nu endnu et fyraftensmøde, denne gang med to formål:
- Dels at drøfte det udspil som vi i de kommende måneder vil forsøge at mobilisere en bred opbakning bag i uddannelsesverdenen.
- Dels at kvalificere udspillet gennem gruppediskussioner for hvert uddannelsesområde med henblik på at få formuleret hvilke særlige behov der er for en national strategi på hvert af dem.

Input fra fyraftensmødet indarbejdes efterfølgende i de dokumenter, som vi vil benytte til at kontakte og indgå i dialog med en bred kreds af uddannelsesinstitutioner, organisationer og politikere.

Program for fyraftensmødet:
• Velkomst og introduktion (10 minutter)
• Diskussion udspillet og særlige behov i grupper for henholdsvis dagtilbudsområdet, grundskolen, ungdomsuddannelserne, de videregående uddannelser og folkeoplysningsområdet. Gruppearbejdet indledes med et kort oplæg og samles op i forhold til input i plenum. (40 minutter)
• Plenum: Input fra grupperne og diskussion af forbedringsforslag. (1 time)
• Afrunding med fokus på organisering af det videre arbejde. (10 minutter)

Tilmelding:
Af hensyn til den praktiske organisering vil vi bede jer tilmelde jer senest mandag den 22. april.
Tilmelding sker enten ved at markere ’Deltager’ på dette opslag eller ved at sende en e-mail til: jepl@edu.au.dk
Skriftlige oplæg:
Ønsker du at modtage de skriftlige oplæg til mødet, så send en e-mail til jepl@edu.au.dk

Eventdato: 24. april 2019
Adresse:
Københavns Professionshøjskole, Carlsbergbyen, lokale K4.15, ,
1799 København, Hovedstaden
Kontakt: Jeppe Læssøe
Hjemmeside:

ANDRE OPLYSNINGER OM: "RCE Denmark"

I Grønne Sider:
Beklager, ingen data.
I Grønne Begivenheder:
Beklager, ingen data.
I Grøn Vidensbank:
Beklager, ingen data.
I Grønne Annoncer:
Beklager, ingen data.
I Grønt Arkiv:
Fandt 5 resultater

ANDRE OPLYSNINGER

I De Grønne Sider:

Beklager, ingen data.

I Den Grønne Kalender:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Bibliotek:

Beklager, ingen data.

I Den Grønne Opslagstavle:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Arkiv:

Fandt 5 resultater