1. Grønne Begivenheder
 2. »
 3. Generalforsamlinger / årsmøder
 4. »
 5. Miljøstrategisk Årsmøde 2019
You must be logged in to submit contact form

Er der fejl eller andet i vejen med denne side, bedes du indberette dette til moderator

Beskrivelse:

Erfaringer med FN’s Verdensmål i virksomheder, uddannelser, offentlig planlægning og civilsamfund

Tirsdag 10. december 2019, kl. 9 ‐18 i København

Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

………………………………………………….

Miljøstrategisk Årsmøde 2019 præsenterer erfaringer med at anvende verdensmålene i virksomheder, uddannelser, offentlig planlægning og civilsamfund. Årsmødet skal bidrage til praktiske og strategiske overvejelser om, hvorvidt og hvordan verdensmålene kan anvendes som pejlemærker for bæredygtig udvikling.

Årsmødet har tre sessioner med fokus på henholdsvis virksomheder, uddannelser samt offentlig planlægning og civilsamfund. Hver session består af 2‐4 plenumoplæg efterfulgt af en workshop med mulighed for at afprøve værktøjer og vurdere hvordan erfaringer og værtøjer kan anvendes i egen virksomhed, kommune, uddannelsesinstitution m.m.

Pris for deltagelse i Årsmødet inkl. frokost, kaffe/te m.m.: 400 kr. Studerende: 200 kr.
Tilmelding via dette link senest 6. december 2019: https://ida.dk/arrangement/miljostrategisk‐arsmode‐

2019‐erfaringer‐med‐fn‐s‐verdensmal‐334329

Yderligere information: Michael Søgaard Jørgensen, Aalborg Universitet København og IDA Grøn Teknologi, msjo@plan.aau.dk, tlf. 2125 6815

            .........................................................

1

Program

Kl. 8.45 – 9.00

Registrering og morgenkaffe

Kl. 9.00 – 9.15

Velkomst til Miljøstrategisk Årsmøde 2019:

 Michael Søgaard Jørgensen, Aalborg Universitet og IDA Grøn Teknologi: Introduktion: Verdensmålene i ledelse, innovation, læring og planlægning

Kl. 9.15 – 10.30

Virksomhedserfaringer med verdensmålene:

 •   Line Poulsen, Dansk Industri: Udvikling af værktøjer sammen med virksomheder til strategiudvikling med verdensmålene. Virksomhedserfaringer
 •   Rikke Helstrup, Stena Recycling: Udvikling af nyt forretningsområde ved hjælp af verdensmålene
 •   Jens Dorland og Michael Søgaard Jørgensen, Aalborg Universitet: Typologi for virksomheders strategiudvikling med verdensmålene

Kl. 10.30 – 10.45

Kaffe/te

Kl. 10.45 – 11.45

Café‐workshop: Metoder og værktøjer til udvikling af virksomhedsstrategi:

 •   Line Poulsen, Dansk Industri: Afprøvning af Dansk Industri’s værktøj for strategiudvikling med verdensmålene i deltagernes virksomhed, institution e.l.
 •   Jens Dorland og Michael Søgaard Jørgensen, Aalborg Universitet: Ramme for analyse af strategi og praksis med verdensmålene

Kl. 11.45 ‐ 12.30

Frokost

Kl. 12.30 ‐ 13.20

Erfaringer med verdensmålene i uddannelse og læring:

 •   Jeppe Læssøe, RCE Danmark Uddannelse for bæredygtig udvikling: Læreprocesser i uddannelse for bæredygtig udvikling. Udvikling af en national strategi for uddannelse for bæredygtig udvikling
 •   Kristine Fjord Tolborg, Chora 2030: Verdensmålscertificering af uddannelsesinstitutioner: metode og erfaringer

Kl. 13.20 – 14.20

Café‐workshop: Metoder og erfaringer fra uddannelsesområdet:

 •   Kristine Fjord Tolborg, Chora 2030: Verdensmålscertificering af undervisning, værdier og drift hos grundskoler, efterskoler og ungdomsuddannelser
 •   Jeppe Læssøe, RCE Danmark Uddannelse for bæredygtig udvikling: Udvikling af national strategi for uddannelse for bæredygtig udvikling ved hjælp af verdensmålene
 •   Stig Irving Olsen, DTU: Erfaringer med at anvende verdensmålene i ingeniøruddannelse

2

 Ole Schultz og Gitte Mellemgaard, DTU Diplom: Aktivering og inspiration af undervisere og studerende med henblik på inddragelse af verdensmålene i undervisningen

Kl. 14.20 – 14.45

Kaffe/te

Kl. 14.45 – 16.30

Erfaringer med verdensmålene i offentlig planlægning, forsyning og civilsamfund

 •   Peter Andreas Norn, Rambøll: Erfaringer fra rådgivning af private og offentlige aktører. Udarbejdelse af baseline for Verdensmål nr. 11 til en dansk kontekst
 •   Niels Møller Jensen, Herning Vand: Strategisk udvikling i en offentlig forsyningsvirksomhed ved hjælp af verdensmålene
 •   Carl Ejnar Nielsen, Lokal Agenda 21 Gladsaxe: Verdensmålsberegner til borgere
 •   Bo Rasmussen, Gladsaxe kommune: Erfaringer med en kommunaludviklingsstrategi baseret på verdensmålene

Kl. 16.30 – 17.30

Café‐workshop: Metoder og værktøjer til brug i offentlig planlægning, forsyning og civilsamfund

 •   Lokal Agenda 21 Gladsaxe: Verdensmålsberegner til borgere, som kobler borgerens handlinger i dagligdagen til de enkelte verdensmål
 •   Rambøll: Hvordan kan erfaringerne fra baseline for Verdensmål nr. 11 anvendes i metode‐ og strategiudvikling?

Kl. 17.30 – 18.00

Opsamling: Hvad er vigtigt at fokusere på i de kommende års arbejde med verdensmålene i Danmark?

 Indikatorudvikling?

 •   Analyse af erfaringer?
 •   Analyse af betydningen for miljø, sociale forhold m.m.?
 •   Kapacitets‐ og kompetenceudvikling fra arbejde med verdensmålene?

Miljøstrategisk Årsmøde er et tværfagligt forum for strategiske miljødialoger, hvor deltagere fra organisationer, offentlige myndigheder, universiteter, virksomheder m.fl. diskuterer, om vi er på vej mod et mere bæredygtigt Danmark ‐ og hvordan Danmark kan udvikles i en mere bæredygtig retning. Der afholdes et møde med fokus på aktuelle miljøstrategiske problemstillinger og udgives en årsrapport.

Miljøstrategisk Årsmøde har en Facebook‐side: https://www.facebook.com/groups/1509098469350681/ og en hjemmeside: www.miljostrategisk.dk

Eventdato: 10. december 2019
Tidspunkt: 9 ‐18
Adresse:
Aalborg Universitet København, ,
2450 København, Hovedstaden
Kontakt: Michael Søgaard Jørgensen
Mobil: 2125 6815

ANDRE OPLYSNINGER OM: "Miljoestrategisk Aarsmoede"

I Grønne Sider:
Beklager, ingen data.
I Grønne Begivenheder:
Beklager, ingen data.
I Grøn Vidensbank:
Beklager, ingen data.
I Grønne Annoncer:
Beklager, ingen data.
I Grønt Arkiv:
Fandt 1 data