1. Grøn Vidensbank
  2. »
  3. Hæfte, pjece, folder
  4. »
  5. Verden i møte – Nord/sør-perspektivet i Lokal Agenda 21. Idéhefte nr. 3   
You must be logged in to submit contact form
Beskrivelse:

72 eksempel på hvordan kommuner og lokale grupper jobber for rettferdig fordeling, menneskerettigheter og froståelse på tvers av kulturer og verdensdeler. Eksemplene spenner over vennskapssamarbeid, kultursamarbeid og utvekslingsprogrammer mellom lokalsamfunn i Nord og Sør, miljøtiltak, bistand, rettferdig handel, flerkulturelt fellesskap i vår egen del av verden m.m.

ISBN/ISSN nr.: I S B N 82-91868-11-4
Forfatter: Mads Nakkerud
Sprog: Norsk
Udgiver: Stiftelsen Idébanken
Udgivelsesår: 1997
Hjemmeside:

ANDRE OPLYSNINGER OM: "keoq5en3190v"

I Grønne Sider:
Fandt 1 resultater

Stiftelsen Idébanken

Idébank-Nytt gir deg det siste om framtidsbilder og nyskapende forsøk innen miljø, utvikling og folkelig deltakelse fra inn- og utland. Man kan klikke på nummeret [...]
Adresse:
Kristian Augusts gate 15, Oslo, Norge, ,
N-0164
I Grønne Begivenheder:
Beklager, ingen data.
I Grøn Vidensbank:
Fandt 7 resultater
I Grønne Annoncer:
Beklager, ingen data.
I Grønt Arkiv:
Fandt 8 resultater

ANDRE OPLYSNINGER

I De Grønne Sider:

Fandt 1 resultater

Stiftelsen Idébanken

Idébank-Nytt gir deg det siste om framtidsbilder og nyskapende forsøk innen miljø, utvikling og folkelig deltakelse fra inn- og utland. Man kan klikke på nummeret [...]
Adresse:
Kristian Augusts gate 15, Oslo, Norge, ,
N-0164

I Den Grønne Kalender:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Bibliotek:

Fandt 7 resultater

I Den Grønne Opslagstavle:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Arkiv:

Fandt 8 resultater