1. Grønne Sider
  2. »
  3. I praksis
  4. »
  5. Økosamfund i Danmark
  6. »
  7. Karise Permatopia
You must be logged in to submit contact form
Beskrivelse:

Visionært økosamfund nær København.
Moderne, bæredygtigt, selvforsynende og børnevenligt bolig- og landbrugsfællesskab under etablering i naturskønne omgivelser i gåafstand fra Karise st. – fra 2018 kun 51 minutters togtur fra København H.

Bæredygtigt bolig- og landbrugs­fællesskab
90 rækkehuse, fællesgård, landbrug og forsyningsanlæg – designet efter permakultur-principperne og vugge-til-vugge, med vedvarende energi og fuldstændigt resursekredsløb.

Moderne øko-boliger til leje, som andel og ejer
Billige, moderne, åndbare og økologiske lavenergi-rækkehuse – 44 almene lejeboliger, 23 andelsboliger og 23 ejerboliger – klar til indflytning hen over 1. kvartal 2017.

Selvforsynende med økologisk mad og fossilfri forsyning
Beboerinvolverende selvforsyning af økologiske fødevarer og bæredygtig el, varme og spildevandshåndtering giver store besparelser og skaber et meningsfuldt og berigende fællesskab.

 

Idéen bag Karise Permatopia: At skabe et selvforsynende, meningsfuldt og moderne bofællesskab, der både sikrer lave leveomkostninger og miljømæssig bæredygtighed baseret på ideen om et permakulturelt resursekredsløb. Dette økosamfund realiseres ved at skabe et gensidigt berigende samspil mellem boliger og landbrug ved hjælp af beboerinvolvering i driften og et forsyningsanlæg baseret på vedvarende energi og resursekredsløb.

Hvad er permakultur: Permakultur er ikke en specifik metode eller teknik, men et tankesæt. Permakultur kommer af vedvarende eller permanent og kultur – altså et vedvarende kultursystem.

Dette er en anerkendelse af, at vi som mennesker ikke kan overleve på planeten uden et kulturlandskab eller system. Men for at vi kan blive ved med at opretholde dette system – være bæredygtige – må det være en forudsætning, at dette kultursystem ikke påvirker omgivelserne, således at disse ikke til stadighed kan opretholde kultursystemet.

For eksempel transporteres fødevarer i vores nuværende kultursystem over store afstande ved hjælp af fossile brændstoffer. Disse udleder CO2, som påvirker omgivelserne i form af klimaforandringer, således at omgivelserne på et tidspunkt ikke længere kan opretholde fødevareproduktionen. Derfor er landbruget og boligerne placeret sammen i Permatopia. Hele designet af forsyningssystemet, samspillet mellem bofælleskab og landbrug samt ressourcekredsløbet skal ses i dette lys.

Det er vores håb, at Karise Permatopia derfor vil danne rammen om et stærkt og meningsfuldt fælleskab, da et levende fælleskab netop kræver noget at være fælles om.

Karise Permatopia er …

  • Et nyt, moderne økosamfund nær København. Karise Permatopia er et moderne, selvforsynende og børnevenligt landbrugs- og bofællesskab. Den naturskønne 29 hektar store grund med skov, mark, eng og sø ligger i gåafstand fra Karise Station, hvorfra togturen til København H nu tager 65 minutter og vil tage 51 minutter, når det nye signalsystem kommer på plads.
  • Øko-boliger med ægte bæredygtig selvforsyning og mange fællesfaciliteter. Karise Permatopia består af 90 åndbare og økologiske rækkehuse i fem forskellige størrelser, hvoraf 44 er almene lejeboliger og de øvrige er ejer- og andelsboliger. Den eksisterende gård i Karise Permatopia indrettes med masser af fællesfaciliteter, gårdbutik og café, økologisk og fossilfrit landbrug samt et bæredygtigt forsyningsanlæg baseret på vedvarende energi og resursekredsløb, inspireret af permakultur hvor landbrug, forsyning og boliger knyttes sammen i et lukket system der ikke påvirker deres opgivelser negativt.
  • Et bofællesskab der bygger på en fælles drøm.  Om en bæredygtig fremtid på kortere sigt såvel som på længere sigt. Det er her, at permakulturen kommer ind i visionen. Der bor ca.140 voksne og 60 børn i Karise Permatopia. Som et bæredygtigt, moderne bofællesskab bidrager beboerne ugentligt med nogle timers arbejde til driften af gården, landbruget, forsyningsanlægget og administrationen. Beboernes indsats skaber et meningsfuldt fællesskab såvel som besparelser på fællesfaciliteter, fødevarer, forsyning og transport.
Adresse:
Køgevej 15B, ,
4653 Køge, Sjælland
Mobil: 60 35 18 14
Hjemmeside:

ANDRE OPLYSNINGER OM: "Karise Permatopia"

I Grønne Sider:
Beklager, ingen data.
I Grønne Begivenheder:
Beklager, ingen data.
I Grøn Vidensbank:
Beklager, ingen data.
I Grønne Annoncer:
Beklager, ingen data.
I Grønt Arkiv:
Beklager, ingen data.

ANDRE OPLYSNINGER

I De Grønne Sider:

Beklager, ingen data.

I Den Grønne Kalender:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Bibliotek:

Beklager, ingen data.

I Den Grønne Opslagstavle:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Arkiv:

Beklager, ingen data.