1. Grønne Sider
  2. »
  3. Organisationer
  4. »
  5. Forbruger- / interesse-organisationer
  6. »
  7. Kooperationen
You must be logged in to submit contact form

Er der fejl eller andet i vejen med denne side, bedes du indberette dette til moderator

Beskrivelse:

Vi er arbejdsgiver- og interesseorganisation for kooperative og socialøkonomiske virksomheder i Danmark

På tværs af brancher og selskabsformer har vi det til fælles, at vi arbejder ud fra værdier om demokratisk deltagelse og samfundsmæssig bæredygtighed.

Som arbejdsgiverorganisation yder vi dybdegående juridisk rådgivning til medlemmerne. Vi har et indgående kendskab til arbejdsmarkedet og vi deltager løbende i faglige netværk og planlægger kurser, så vores medlemmer får den nyeste viden.

Kooperationens bestyrelsesformand er John Dahl og organisationens administrerende direktør er Susanne Westhausen.

Sekretariatet er placeret i Kooperationens Hus, Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V.

Kooperatinen blev stiftet i 1922, og vi er i dag 92 medlemsvirksomheder.  Kooperationen er en medlemsorganisation, som er uafhængig af det offentlige og af partipolitiske interesser.

De kooperative værdier

Kooperationen arbejder ud fra otte værdier:

Fællesskab

Medindflydelse

Ligeværd

Bæredygtighed

Åbenhed

Kvalitet

Troværdighed

Kreativitet

Danmark har en lang tradition for kooperativer af vidt forskellig størrelse og opbygning. Fælles for dem alle er, at de i forskellig grad bygger på de kooperative principper, der i 1844 blev formuleret af en gruppe engelske arbejdere. Centralt for ideen bag de syv kooperative principper, er, at virksomheden skal være medlemsejet, ledelsen skal være demokratisk, en eventuelt udbytte skal fordeles til medlemmerne, og medlemmerne skal uddannes, så de kan gavne udviklingen af virksomheden. Endelig skal kooperativer bestræbe sig på at være selvstændige og samarbejde hen mod et mere retfærdigt og bæredygtigt samfund.

Kooperative virksomheder er moderne og dynamiske virksomheder, der drives på basis af nogle universelle kooperative principper og værdier. De fungerer som organisatoriske og etiske retningslinjer, der danner rammen om den kooperative virksomhedsform og tankegang.

Kooperative virksomheder er virksomheder, der bygger på forskellige udgaver af fællesskab – lige fra andelsselskaber, aktieselskaber til foreninger og fonde. Det er for længst dokumenteret, at kooperative virksomheder er modstandsdygtige i krisetider og at det er en virksomhedsform, som mange finder attraktiv som en mere bæredygtig ramme om iværksætteri. Det, at virksomheden ikke er sat i verden for at tjene flest mulige penge til aktionærer, gør, at driftsperspektivet er et andet. Det betyder på den anden side ikke, at en kooperativ virksomhed ikke skal tjene penge. Det skal alle virksomheder, hvis de gerne vil eksistere på længere sigt.

ANDRE OPLYSNINGER OM: "Kooperationen"

I Grønne Sider:
Beklager, ingen data.
I Grønne Begivenheder:
Beklager, ingen data.
I Grøn Vidensbank:
Beklager, ingen data.
I Grønne Annoncer:
Beklager, ingen data.
I Grønt Arkiv:
Fandt 2 resultater

Forsyningskonference

Kooperationen, Middelgrundens Vindmøllelaug, Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme inviterer til Forsyningskonference.

Eventdato: 21. marts 2018
Arrangør(er):

 Kooperationen, Middelgrundens Vindmøllelaug, Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme

Adresse:
Folketinget, ,
1240 København, Hovedstaden