1. Grønne Sider
  2. »
  3. Organisationer
  4. »
  5. Diverse organisationer
  6. »
  7. Århus Universitet
You must be logged in to submit contact form

Er der fejl eller andet i vejen med denne side, bedes du indberette dette til moderator

Beskrivelse:

Konsistorium er universitetets øverste kollegiale organ. Rektor leder universitetet sammen med universitetsdirektøren.
Universitetets arbejde – forskning og undervisning – foregår på institutterne, som er organiseret i fem fakulteter: Det Humanistiske Fakultet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Det Teologiske Fakultet og Det Naturvidenskabelige Fakultet.
Universitetets centrale administration betjener konsistorium, rektor, nedsatte udvalg og andre besluttende instanser.

UNIVERSITETETS HISTORIE
Første kapitel af Aarhus Universitets historie blev indledt med indvielsen af “Universitetsundervisningen i Jylland” i Teknisk Skoles festsal 11. september 1928.
Århus Kommune havde stillet et budget på 33.000 kr. til rådighed for det første år, man havde lejet undervisningslokaler i Teknisk Skole og fået ansat en lærerstab bestående af en professor i filosofi og fire docenter i henholdsvis dansk, engelsk, tysk og fransk. På indvielsesdagen havde 64 studerende meldt sig.
I løbet af første semester nåede tallet op på 78. En bred kreds af borgere fra byens erhvervsliv, organisationer og institutioner havde i 1921 sluttet sig sammen i organisationen “Universitets-Samvirket, Aarhus”, der sammen med Århus Kommune udgjorde drivkraften i kampen for at få Danmarks andet universitet i Århus.
Fra starten i 1928 havde Universitets-Samvirket til opgave at deltage i universitetets bestyrelse sammen med repræsentanter for byrådet og en repræsentant for universitetets lærere. Nok så vigtig var dog organisationens opgave med at rejse midler til opførelse af universitetsbygninger på den grund, som kommunen i 1929 skænkede til den kommende universitetspark.
Frem til 1940’erne blev universitetets bygninger opført udelukkende for indsamlede midler. Staten finansierede hovedparten af driften fra og med 1932. Fra 1933 begyndte man at bruge navnet “Aarhus Universitet”.

Adresse:
Nordre Ringgade 1, ,
8000 Aarhus, Midtjylland
Email: au@au.dk
Telefon: 89421111
Fax: 89421109
Hjemmeside:

ANDRE OPLYSNINGER OM: "e5leg37auf2g"

I Grønne Sider:
Beklager, ingen data.
I Grønne Begivenheder:
Beklager, ingen data.
I Grøn Vidensbank:
Beklager, ingen data.
I Grønne Annoncer:
Beklager, ingen data.
I Grønt Arkiv:
Beklager, ingen data.