1. Grøn Vidensbank
  2. »
  3. Bog
  4. »
  5. VI HAR ENERGIEN – 2005   
You must be logged in to submit contact form
Beskrivelse:

Bogen er en opdatering af "Vi har energien", som blev udgivet i 1998.

I den første udgave blev det med taleksempler og tabeller vist, at det ikke er utopi at forestille sig en bæredygtig energiforsyning baseret 100 % på vedvarende energi og lokale ressourcer i år 2030.

Der er nu gået syv år - og det kan naturligvis stadig lade sig gøre at nå den nødvendige omstilling.

Teknisk er det ikke noget problem at udskifte de fossile brændsler med vedvarende energi. Den tekniske omstilling gør det dog ikke alene - der skal andre og mere ressourcekrævende ændringer til.

De enkelte artikler i bogen findes i fuld længde på www.ove.org

Forfatter: Red.: Formandfor O V E Marianne Benderogredaktør Hans Pedersen
Sprog: Dansk
Udgiver: O V E’s Forlag
Udgivelsesår: 2005
Hjemmeside:
Kategorier:

ANDRE OPLYSNINGER OM: "ji2qbxo9had6"

I Grønne Sider:
Fandt 1 data

VedvarendeEnergi

Organisationen for Vedvarende Energi -OVE - og Samvirkende Energi- og Miljøkontorer - SEK - samarbejder om afholdelse af en række træf og seminarer om [...]

Adresse:
Dannebrogsgade 8 A, ,
8000 Aarhus, Midtjylland
I Grønne Begivenheder:
Beklager, ingen data.
I Grøn Vidensbank:
Fandt 43 resultater
I Grønne Annoncer:
Beklager, ingen data.
I Grønt Arkiv:
Beklager, ingen data.

ANDRE OPLYSNINGER

I De Grønne Sider:

Fandt 1 data

VedvarendeEnergi

Organisationen for Vedvarende Energi -OVE - og Samvirkende Energi- og Miljøkontorer - SEK - samarbejder om afholdelse af en række træf og seminarer om [...]

Adresse:
Dannebrogsgade 8 A, ,
8000 Aarhus, Midtjylland

I Den Grønne Kalender:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Bibliotek:

Fandt 43 resultater

I Den Grønne Opslagstavle:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Arkiv:

Beklager, ingen data.