1. Grøn Vidensbank
  2. »
  3. Bog
  4. »
  5. Halm som byggemateriale : om halmballkonstruksjoner   
You must be logged in to submit contact form

Er der fejl eller andet i vejen med denne side, bedes du indberette dette til moderator

Beskrivelse:

Indhold: Hus av halmballer? ; Historisk overblikk ; Halmballteknik ; Hva er halm? ; Egenskaper som byggemateriale ; Økologiske vurderinger
Med referenceliste.

ISBN/ISSN nr.: I S B N 82-485-0002-0
Forfatter: Rolf Jacobsen
Sprog: Norsk
Udgiver: Rolf Jacobsen
Udgivelsesår: 1999
Kategorier:

ANDRE OPLYSNINGER OM: "Rolf Jacobsen"

I Grønne Sider:
Fandt 1 data
I Grønne Begivenheder:
Beklager, ingen data.
I Grøn Vidensbank:
Fandt 1 data
I Grønne Annoncer:
Beklager, ingen data.
I Grønt Arkiv:
Beklager, ingen data.