Søg i Grønt Overblik

Fandt 17 resultater

Forskningscenter Bygholm

Det bygningstekniske område omfatter udvikling af staldsystemer og staldindretning samt udvikling af systemer til husdyrhold på friland. Aktiviteterne omhandler bl.a. udvikling af udstyr og [...]

Adresse:
Schüttesvej 17, ,
8700 Hedensted, Midtjylland

Claus  Heinberg

Geolog lic.scient

Lektor på Roskilde Universitetscenter ved Institut for Miljø, Teknologi og Samfund.

Medlem af tidskriftet SALTs redaktion. Tidl. medlem af bestyrelsen [...]

Adresse:
Brumleby 74, ,
2100 København, Hovedstaden

Oversigtskort