Søg i Grønt Overblik

Fandt 60 resultater

Håndbog i svinehold   

- Avl
- Reproduktion
- Smågrisenes fodring
- Slagtesvin, foderkvalitet
- Husdyrgødning og staldmiljø
- Produktionssystemer og stalde
- Sundhed og sygdom
- Planlægning, [...]

Håndbog i plantedyrkning   

De seneste resultater, ajourførte normer og oplysninger om plante dyrkning. Kan anvendes ved planlægning, analyse og kontrol på bedrift med planteproduktion.

Oversigtskort