1. Grønne Begivenheder
  2. »
  3. Generalforsamlinger / årsmøder
  4. »
  5. Broen til fremtiden – Årskonference
You must be logged in to submit contact form
Beskrivelse:

Regeringens målsætning om at reducere Danmarks CO2-udledningen med 70 pct. inden 2030 er ambitiøs. Det er et godt signal fra et land, der besidder den nødvendige viden til at iværksætte en reel grøn omstilling. Samtidig vil vi overholde de internationale aftaler, vi har forpligtet os til.

Broen til fremtiden vil på sin første årskonference sætte fokus på, hvordan vi kan bidrage til at skabe en grøn og retfærdig omstilling i Danmark. De massive forandringer, vi står overfor, må ikke øge uligheden. Vi skal sikre, at der fortsat er job til alle, og at det ikke bliver de dårligst stillede, der kommer til at betale omkostningerne.

Alle skal bidrage og derfor skal klimaarbejdet også ud på arbejdspladserne. Broen til fremtidens årskonference vil udvikle ideer, handlingsplaner og aktiviteter, der kan skabe de forandringer, der er brug for - politisk, arbejdspladsmæssigt og personligt. Grøn omstilling kræver bred opbakning for at blive fuldført.

Broen til fremtidens årskonference er opdelt i en traditionel konference om formiddagen, hvor vi ser på, hvad en grøn og retfærdig omstilling egentlig betyder, og en række sektorrettede tema-workshops om eftermiddagen. Sigtet er at diskutere og konkretisere, hvordan og i hvilket regi man bedst kan arbejde videre med problemstillingerne, så en grøn og retfærdig omstilling kan virkeliggøres.

Program

Kl. 8.30 Kl. 9.00

Kl. 9.15

Kl. 9.45 Kl. 10.00 Kl. 10.20 Kl. 10.45

Kl. 12.00 Kl. 12.45

Kl. 13.00

Registrering Velkomst:

Borgmester Trine Græse (Gladsaxe kommune)

Sammen om Broen til Fremtiden

Næstformand Dorte Lange (Danmarks lærerforening)
Forkvinde Stine Krøijer (Mellemfolkeligt Samvirke)
Formand Thomas Damkjær Petersen (IDA, Ingeniørforeningen) Generalsekretær Mads Flarup Christensen (Greenpeace, Norden)

Er der modsætninger mellem grøn og retfærdig?

Annabella Rosenberg, Greenpeace

Danmark i den internationale klimapolitik?

Professor Jens Friis Lund, Kbh. Universitet

Danmark med 100 pct. vedvarende energi?

Professor Henrik Lund, Aalborg Universitet

Omstillingens betydning for beskæftigelsen?

Direktør Lars Sandahl Sørensen (Dansk Industri)
Direktør Kristian Wendelboe (Kommunernes Landsforening) Forhandlingsdirektør Rikke Friis (Danske Regioner) Næstformand Camilla Gregersen (Akademikerne)
Formand Lizette Risgaard (FH)tba

Frokost
Introduktion til workshop

Sektorformand Reiner Burgwald (FOA).

Tema-workshops

Byggeri (tovholder: Pernille Hagedorn-Rasmussen, IDA, Ingeniørforeningen). Investeringer (tovholder: Jonah Wigerhäll. Mellemfolkelig Samvirke). Sundhed (tovholder: Simon Martin Hansen, Dansk Sygeplejesker &
Lene Rybner, Lægeforeningen).

Transport (tovholder: Poul Kattler, DM).
Landbrug & fødevare (tovholder: Christian Ege Jørgensen, Det Økologisk Råd). Teknologi (tovholder: Hanne Lykke, PROSA).
Undervisning & uddannelse (tovholder: Anette Lerche, Bibliotekarforbundet, Helene Caprani, Gymnasieskolernes lærerforening & Tine Skov Jensen, HK). Forskning (tovholder: Stefan Gaarsmand Jacobsen, Forskernes klimanetværk).

Tak for i dag
Tilmelding til kontakt@broentilfremtiden.dk (med ønske om workshop-deltagelse). Deltagergebyr: 300 kr. (studerende, lærlinge, pensionister mv. 150 kr.)

Broen til fremtiden er:

3F, Bibliotekarforbundet, Danmarks Lærerforening, Dansk Socialrådgiverforening, DM - Dansk Magisterforening, Dansk Musiker Forbund Dansk Psykolog Forening, Djøf, Finansforbundet, FOA, FAOD - Forbundet Arkitekter og Designere, GL - Gymnasieskolernes Lærerforening HK, IDA - Ingeniørforeningen i Danmark, JA - Jordbrugsakademikerne, Lægeforeningen, PROSA, Serviceforbundet
Danmarks Naturfredningsforening, Forskernes Klimanetværk, Greenpeace (Danmark), 350 Klimabevægelsen i Danmark Mellemfolkeligt Samvirke, NOAH - Friends of the Earth, Så er det nu & Det Økologiske Råd.

 

Eventdato: 24. oktober 2019
Tidspunkt: 9.00-15.00
Arrangør(er):

Broen til fremtiden

Adresse:
Radiorådssalen, ,
2860 Gladsaxe, Hovedstaden

ANDRE OPLYSNINGER OM: "Broen til framtiden"

I Grønne Sider:
Beklager, ingen data.
I Grønne Begivenheder:
Fandt 2 resultater
I Grøn Vidensbank:
Beklager, ingen data.
I Grønne Annoncer:
Beklager, ingen data.
I Grønt Arkiv:
Fandt 1 resultater

ANDRE OPLYSNINGER

I De Grønne Sider:

Beklager, ingen data.

I Den Grønne Kalender:

Fandt 2 resultater

I Det Grønne Bibliotek:

Beklager, ingen data.

I Den Grønne Opslagstavle:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Arkiv:

Fandt 1 resultater