1. Grønne Sider
  2. »
  3. Organisationer
  4. »
  5. 92-gruppen
  6. »
  7. Global Aktion
You must be logged in to submit contact form
Beskrivelse:

Global Aktion (tidligere Afrika Kontakt) er en aktivistorganisation. Lige fra organisationen startede i 1978 har aktiviteterne været båret igennem af frivillige aktivister.

Global Aktion (GA) er en solidaritetsbevægelse, der sammen med folkelige bevægelser verden over kæmper for grundlæggende politiske forandringer for at gøre op med den globale ulighed.

I dag er uhørt meget magt og rigdom koncentreret på meget få hænder. De nationale og globale politiske og økonomiske eliter, herunder de multinationale virksomheder, har tilegnet sig vidtgående kontrol over verdens ressourcer. Det skaber en ulige verden, hvor magt og rigdom tilfalder de få, ikke de mange – og hvor folkets interesser overses til fordel for den økonomiske profit. Det er en skævvridning, der øger fattigdommen og undergraver demokratiet. Disse nuværende globale strukturer er således en hindring for den globale retfærdighed, vi og vores samarbejdspartnere kæmper for.

Vi tror på, at en mere retfærdig og lige verden er mulig. En verden, hvor alle har en stemme i de politiske beslutningsprocesser. Hvor naturressourcer og rigdom er ligeligt fordelt. Simpelthen en verden, der sætter mennesker og miljø før profit.

For at gøre op med de nuværende, ulighedsskabende strukturer er det afgørende at skabe en international bevægelse på tværs af landegrænser og kontinenter. Derfor kæmper vi i solidaritet med aktive mennesker verden over for at skabe disse grundlæggende forandringer. Vi indgår i fællesskaber med ligesindede folkelige bevægelser for at mobilisere og aktivere hinanden i kampen for vores rettigheder og derved styrke den fælles kamp mod økonomiske og politiske eliter. Med udgangspunkt i det globale Syd indgår vi i globale alliancer og handler for at påvirke den nuværende dagsorden.

På den måde er Global Aktion en international stemme og en solidaritetsbevægelse bestående af aktivister, der sammen med progressive kræfter sigter mod at skabe en lige fordeling af verdens ressourcer og lige adgang til magt og politiske beslutninger.

De aktive bestemmer
Vi er ca. 150 aktivister fordelt på en lang række arbejdsgrupper. Vi har partnere i det globale Syd, og sammen udvikler vi opgaverne.
Hvad vi arbejder med, samler vi i en fælles strategi, som vi har udarbejdet i fællesskab.

Politisk arbejde mod global ulighed for en mere retfærdig fordeling af klodens værdier.
En række af vores arbejdsgrupper arbejder med politiske emner inden for de tematikker, vi har besluttet os for at arbejde med i Global Aktion:

Se vores kampagner her.

Støtte til græsrødder i det globale Syd
Via vores partnerskaber samarbejder flere af vores arbejdsgrupper med græsrødder i det Globale Syd. Målet med vores partnerskaber er at styrke organisering og mobilisering af mennesker i det Globale Syd for deres rettigheder og sammen kæmpe for en bedre verden.

Adresse:
Wesselsgade 2, st. – indgang på hjørnet, ,
2200 København, Hovedstaden
Kontakt: Morten Nielsen
Telefon: 35 35 92 32
Mobil: 25 39 65 57 (Pressekontakt, Morten Nielsen)

ANDRE OPLYSNINGER OM: "Global Aktion"

I Grønne Sider:
Beklager, ingen data.
I Grønne Begivenheder:
Fandt 1 data
I Grøn Vidensbank:
Beklager, ingen data.
I Grønne Annoncer:
Beklager, ingen data.
I Grønt Arkiv:
Beklager, ingen data.

ANDRE OPLYSNINGER

I De Grønne Sider:

Beklager, ingen data.

I Den Grønne Kalender:

Fandt 1 data

I Det Grønne Bibliotek:

Beklager, ingen data.

I Den Grønne Opslagstavle:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Arkiv:

Beklager, ingen data.