1. Grønne Begivenheder
  2. »
  3. Aktioner / demonstrationer / kampagner
  4. »
  5. Klimamarch: Klimakrisen er ikke glemt!
You must be logged in to submit contact form
Beskrivelse:
Kære medborger - vi har brug for dig!
Der er gået to år siden, vi fik en regering valgt på det største klimamandat nogensinde. Det har bl.a. ført til en klimalov med et et reduktionsmål på 70% i 2030, og mange klimaaftaler er blevet indgået. Desværre, er indholdet i aftalerne langt fra nok! Klimarådet kom med deres dom tidligere på året; regeringen formår ikke at vise vejen til 70%-målet. De skubber problemerne frem foran sig i stedet for at vise handling her og nu.
Politikerne har under coronapandemien vist, at de kan handle hurtigt og drastisk, hvis de vil. Nu skal vi have dem til at vise lige så stor handlevillighed, når det kommer til klimakrisen; de skal behandle klimakrisen, som den krise den er.
For præcis to år siden var 40.000 borgere på gaden til Folkets Klimamarch for at fortælle politikerne, at vi ville have et folketingsvalg, hvor klima var øverst på dagsorden. Og det fik vi! Fordi vi stod sammen, blev vores samlede stemme hørt, og regeringen blev valgt på et grønt mandat. Nu er der brug for, at vi endnu en gang går sammen og lader vores fælles stemme blive hørt. Vi skal gøre politikerne opmærksomme på, at klimakrisen ikke er blevet glemt, og vi kræver ambitiøs og markant klimahandling NU! Det betyder noget, at du dukker op - din stemme betyder noget.
****************************************
Rute: Vi går fra Nørrebroparken til Christiansborgsslotsplads
Program kommer senere
Arrangeret af:
og Bedsteforældrenes Klimaaktion
__________________________________________
ENGLISH:
Dear fellow citizen - we need you!
It has been two years since we elected a government on the biggest climate mandate ever. This has i.a. led to a climate law with a reduction target of 70% by 2030, and many climate agreements have been concluded. Unfortunately, the content of the agreements is far from enough! The Climate Council (Klimarådet) announced its verdict earlier this year; the government fails to show a concrete way towards the 70% target. They push the issues into the future instead of showing action here and now.
During the corona pandemic, politicians have shown that they can act quickly and drastically if they want to. Now we need them to show just as much willingness to action when it comes to the climate crisis; they must treat the climate crisis as the crisis that it is.
Exactly two years ago, 40,000 citizens were on the streets at the People's Climate March to tell politicians that we wanted a parliamentary election where the climate was at the top of the agenda. And we achieved it! Because we stood together, our overall voice was heard and the government was elected on a green mandate. Now we need to come together once again and let our common voice be heard. We must make politicians aware that the climate crisis has not been forgotten, and we demand ambitious and significant climate action NOW! It matters that you show up - your voice matters.
Rute from Nørrebroparken to Christiansborg Slotsplads
Program to be announced.
Eventdato: 22. maj 2021
Tidspunkt: 13.00
Arrangør(er):

Global Aktion og mange flere.

Adresse:
Nørrebroparken, ,
2200 København, Hovedstaden

ANDRE OPLYSNINGER OM: "Global Aktion"

I Grønne Sider:
Fandt 1 data

Global Aktion

Global Aktion (tidligere Afrika Kontakt) er en aktivistorganisation. Lige fra organisationen startede i 1978 har aktiviteterne været båret igennem af frivillige aktivister. Global Aktion (GA) [...]
Adresse:
Wesselsgade 2, st. – indgang på hjørnet, ,
2200 København, Hovedstaden
I Grønne Begivenheder:
Beklager, ingen data.
I Grøn Vidensbank:
Beklager, ingen data.
I Grønne Annoncer:
Beklager, ingen data.
I Grønt Arkiv:
Beklager, ingen data.

ANDRE OPLYSNINGER

I De Grønne Sider:

Fandt 1 data

Global Aktion

Global Aktion (tidligere Afrika Kontakt) er en aktivistorganisation. Lige fra organisationen startede i 1978 har aktiviteterne været båret igennem af frivillige aktivister. Global Aktion (GA) [...]
Adresse:
Wesselsgade 2, st. – indgang på hjørnet, ,
2200 København, Hovedstaden

I Den Grønne Kalender:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Bibliotek:

Beklager, ingen data.

I Den Grønne Opslagstavle:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Arkiv:

Beklager, ingen data.