1. Grønne Sider
  2. »
  3. Organisationer
  4. »
  5. Miljøorganisationer - nationale
  6. »
  7. Miljøbevægelsen NOAH
geqvdpgfsufoaxpt
You must be logged in to submit contact form
Beskrivelse:

Miljøbevægelsen NOAH startede som Danmarks første miljøbevæ-gelse i 1969 og er altså i dag en organisation, der har holdt 40 års jubilæum. NOAH’s formål er at arbejde for at forbedre det levende miljø ved aktivt at bekæmpe miljøødelæggelse og dens årsager og anvise alternativer.

NOAH er landsdækkende og består af selvstyrende grupper, der arbejder for at fremme NOAH's formål. Organisationsstrukturen er flad. Der er ingen formand og intet medlemsskab. Man kan kun deltage i NOAH ved at deltage aktivt i en gruppes arbejde, eller ved at støtte økonomisk via NOAH's støttekreds.

Der findes dels lokalafdelinger landet over dels emnegrupper, der arbejder med fx. gensplejsning, landbrug, bæredygtighed. vækst / modvækst, energi og klima. Gennem sekretariatet kan man få kontakt til en gruppe i sin egen landsdel eller med samme interesse-felt. Der er omkring 1500 personer tilknyttet organisationen.

NOAH udgiver tidskriftet Miljøsk - et tidsskrift om miljø og samfund.

Adresse:
Nørrebr og ade 39,1.tv., ,
2200 Frederiksberg, Hovedstaden
Email: noah@noah.dk
Telefon: 35361212
Fax: 35361217
Hjemmeside:

ANDRE OPLYSNINGER OM: "aasoat5nnepl"

I Grønne Sider:
Fandt 1 data

NOAH-Genteknologi

NOAH-Genteknologi's mål er aktivt at arbejde for at anvendelse af genteknologi sker miljømæssigt forsvarligt. Dette søges gjort gennem debatoplæg, udsendelse af pressemeddelelser, deltagelse i [...]

Adresse:
Nørrebrogade 39,1.tv., ,
2200 Frederiksberg, Hovedstaden
I Grønne Begivenheder:
Fandt 1 data
I Grøn Vidensbank:
Fandt 71 resultater

Miljøbevægelsens rødder

Emner: Transport Madsuverænitet Skove + Biodiversitet Klimaretfærdighed + Energi Økonomisk retfærdighed Grøn dannelse International solidaritet ØkoKøn

Miljøsk   

Miljøsk er et magasin for læsere, der ønsker at få uddybet dagspressens miljøstof og få en bred indføring i et bestemt problemområde. Udover 4 [...]

I Grønne Annoncer:
Beklager, ingen data.
I Grønt Arkiv:
Beklager, ingen data.

ANDRE OPLYSNINGER

I De Grønne Sider:

Fandt 1 data

NOAH-Genteknologi

NOAH-Genteknologi's mål er aktivt at arbejde for at anvendelse af genteknologi sker miljømæssigt forsvarligt. Dette søges gjort gennem debatoplæg, udsendelse af pressemeddelelser, deltagelse i [...]

Adresse:
Nørrebrogade 39,1.tv., ,
2200 Frederiksberg, Hovedstaden

I Den Grønne Kalender:

Fandt 1 data

I Det Grønne Bibliotek:

Fandt 71 resultater

Miljøbevægelsens rødder

Emner: Transport Madsuverænitet Skove + Biodiversitet Klimaretfærdighed + Energi Økonomisk retfærdighed Grøn dannelse International solidaritet ØkoKøn

Miljøsk   

Miljøsk er et magasin for læsere, der ønsker at få uddybet dagspressens miljøstof og få en bred indføring i et bestemt problemområde. Udover 4 [...]

I Den Grønne Opslagstavle:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Arkiv:

Beklager, ingen data.