Detaljer

Mine favoritter Print side Tilføj Favorit

Miljøbevægelsen NOAH

Info
Beskrivelse:

Miljøbevægelsen NOAH startede som Danmarks første miljøbevæ-gelse i 1969 og er altså i dag en organisation, der har holdt 40 års jubilæum. NOAH’s formål er at arbejde for at forbedre det levende miljø ved aktivt at bekæmpe miljøødelæggelse og dens årsager og anvise alternativer.

NOAH er landsdækkende og består af selvstyrende grupper, der arbejder for at fremme NOAH's formål. Organisationsstrukturen er flad. Der er ingen formand og intet medlemsskab. Man kan kun deltage i NOAH ved at deltage aktivt i en gruppes arbejde, eller ved at støtte økonomisk via NOAH's støttekreds.

Der findes dels lokalafdelinger landet over dels emnegrupper, der arbejder med fx. gensplejsning, landbrug, bæredygtighed. vækst / modvækst, energi og klima. Gennem sekretariatet kan man få kontakt til en gruppe i sin egen landsdel eller med samme interesse-felt. Der er omkring 1500 personer tilknyttet organisationen.

NOAH udgiver tidskriftet Miljøsk - et tidsskrift om miljø og samfund.

Emneord:                     
Fakta
Adresse:
Nørrebr og ade 39,1.tv., 2200 Frederiksberg, Hovedstaden
Email: noah@noah.dk
Telefon: 35361212
Fax: 35361217
Hjemmeside:

Send besked til side forfatter

Andre oplysninger

I De Grønne Sider:

I Øko-Kalenderen:

I Det Grønne Bibliotek:

I Den Grønne Opslagstavle:

I Det Grønne Arkiv: