1. Grøn Vidensbank
  2. »
  3. Miljø- og naturtidsskrifter - nationale
  4. »
  5. Miljøsk   
You must be logged in to submit contact form

Er der fejl eller andet i vejen med denne side, bedes du indberette dette til moderator

Beskrivelse:

Miljøsk er et magasin for læsere, der ønsker at få uddybet dagspressens miljøstof og få en bred indføring i et bestemt problemområde. Udover 4 – 5 temaartikler bringes i hvert nummer en del artikler om andre emner, samt de faste spalter: “Kort om miljø” og “5 spørgsmål til en grøn organisation”.
Udgives af NOAH og udkommer fire gange om året.

ISBN/ISSN nr.: I S S N 1395-489 X
Sprog: Dansk
Udgiver: Miljøbevægelsen N O A H
Email: noah@noah.dk
Hjemmeside:

ANDRE OPLYSNINGER OM: "aasoat5nnepl"

I Grønne Sider:
Fandt 2 resultater

Miljøbevægelsen NOAH

Miljøbevægelsen NOAH startede som Danmarks første miljøbevæ-gelse i 1969 og er altså i dag en organisation, der har holdt 40 års jubilæum. NOAH’s formål [...]
Adresse:
Nørrebr og ade 39,1.tv., ,
2200 Frederiksberg, Hovedstaden

NOAH-Genteknologi

NOAH-Genteknologi's mål er aktivt at arbejde for at anvendelse af genteknologi sker miljømæssigt forsvarligt. Dette søges gjort gennem debatoplæg, udsendelse af pressemeddelelser, deltagelse i [...]

Adresse:
Nørrebrogade 39,1.tv., ,
2200 Frederiksberg, Hovedstaden
I Grønne Begivenheder:
Fandt 1 data
I Grøn Vidensbank:
Fandt 70 resultater
I Grønne Annoncer:
Beklager, ingen data.
I Grønt Arkiv:
Fandt 6 resultater

NOAHs 50-års jubilæum

Kom til fejring af NOAHs 50-års jubilæum i Folkets Hus. Klokken 12 slår vi dørene op for en eftermiddag med aktiviteter, optog og reception. Der [...]
Eventdato: 7. marts 2019
Arrangør(er):

Miljøbevægelsen NOAH

Adresse:
Folkets Hus, ,
2200 København, Hovedstaden