1. Grøn Vidensbank
  2. »
  3. Bog
  4. »
  5. Den Globale Markedsplads   
You must be logged in to submit contact form
Beskrivelse:

Denne bog prøver at give et overblik over, hvad WTO egentlig er. Forfatterne redegør for, hvad de forskellige WTO-aftaler går ud på, og hvilke spørgsmål der er centrale i de forhandlinger, som hele tiden foregår i WTO. Det er ikke uden holdninger og meninger, men formålet med bogen er ikke at gøre sig til talsmand for et bestemt synspunkt. Formålet er i stedet at informere og dermed bidrage til nuanceringer af den til tider polariserede debat om WTO. Et synspunkt, der fremføres, er, at WTO først og fremmest er et redskab for multinationale selskaber. Andre opfatter WTO som en relativ neutral instans til regulering af verdensmarkedet i de flestes interesse.

Bogen henvender sig til alle borgere, der vil vide mere om WTO, studerende på handelsskoler, gymnasier og HF. Kan bruges til voksenundervisning, debatmøder, studiekredse. Og anvendes som introduktion til international handelspolitik på højere læreanstalter.

ISBN/ISSN nr.: I S B N 87-7907-234-8
Forfatter: Af Christian Friis Bach& John Nordbo
Sprog: Dansk
Udgiver: Udgivetisamarbejdemed 92-gruppen.
Udgivelsesår: 2004
Hjemmeside:
Kategorier:

ANDRE OPLYSNINGER OM: "gpac5xqnpqc2"

I Grønne Sider:
Fandt 1 data
I Grønne Begivenheder:
Beklager, ingen data.
I Grøn Vidensbank:
Fandt 4 resultater

Tager Danmark Rio alvorligt?   

Udgivet af 92-gruppen (17 danske miljø- og udviklingsorganisationer) i anledning af 5-års evalueringen af UNCED, FNs konference om miljø og udvikling, afholdt i Rio [...]

Fra Rio til Johannesburg   


Bogen handler om tre forhold:

De internationale miljøproblemer og deres sammenhæng med verdens udviklingsproblemer.
International regulering, hvor der gives et overblik over de vigtigste institutioner, konventioner [...]

I Grønne Annoncer:
Beklager, ingen data.
I Grønt Arkiv:
Beklager, ingen data.

ANDRE OPLYSNINGER

I De Grønne Sider:

Fandt 1 data

I Den Grønne Kalender:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Bibliotek:

Fandt 4 resultater

Tager Danmark Rio alvorligt?   

Udgivet af 92-gruppen (17 danske miljø- og udviklingsorganisationer) i anledning af 5-års evalueringen af UNCED, FNs konference om miljø og udvikling, afholdt i Rio [...]

Fra Rio til Johannesburg   


Bogen handler om tre forhold:

De internationale miljøproblemer og deres sammenhæng med verdens udviklingsproblemer.
International regulering, hvor der gives et overblik over de vigtigste institutioner, konventioner [...]

I Den Grønne Opslagstavle:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Arkiv:

Beklager, ingen data.