1. Grøn Vidensbank
  2. »
  3. Hæfte, pjece, folder
  4. »
  5. Spotlight Rapport – Udfordringer for Danmark i opnåelsen af Verdensmålene
You must be logged in to submit contact form
Beskrivelse:

Udfordringer for Danmark i opnåelsen af Verdensmålene

Juni 2019.

SPOTLIGHT-rapport er udarbejdet af medlems- organisationer under de to danske NGO-netværk Globalt Fokus og 92-gruppen i foråret 2019 med udgangspunkt i netværkenes fælles arbejdsgruppe om implementering af 2030-dagsordenen i Danmark og globalt. Formålet med rapporten er at belyse de udfordringer, som Danmark står overfor for at opnå verdensmålene til fulde i Danmark

og samtidig yde et maksimalt bidrag på globalt plan. I forbindelse med belysningen af de enkelte udfordringer er der indskrevet anbefalinger til, hvordan man med politisk handling kan løse de enkelte udfordringer.

De to netværks sekretariater har koordineret udarbejdelsen af rapporten samt udarbejdet indholdet til de generelle afsnit i rapporten: ”Bag om SPOTLIGHT-rapporten”, ”Læsevejledning” og ”Generelle anbefalinger”. De to sekre- tariater står på den baggrund til ansvar for indholdet heri. Medlemsorganisationer under de to netværk har udarbejdet teksterne med belysning af de specifikke udfordringer inden for de enkelte verdensmål og delmål samt anbefalinger til politisk handling. De enkelte forfattere inden for hver belyst udfordring står dermed til ansvar for indholdet heri inklusive anbefalinger til politisk handling. Det har været tilladt for de

VURDERING

Inden for hvert bidrag har forfatterne fokus på udfordringer i forhold til at opnå verdensmålene i og for Danmark. Af samme årsag er grundlaget for udfordringerne blevet vurderet af de respektive forfattere på henholdsvis nationalt og/eller internationalt niveau:

  • Udfordringer med at opnå verdensmålene i Danmark
  • Udfordringer med at yde et positivt dansk bidrag tilverdensmålenes opnåelse globaltVurderingen opsummeres på tre parametre, som bidrags- yderne har bestemt på baggrund af en vurdering af om de respektive parametre er opfyldt.

bidragsydende medlemsorganisationer at indhente ekspert- viden hos aktører, som ikke er medlem af Globalt Fokus eller 92-gruppen. Disse aktører nævnes specifikt som en ekstern ressource under hver enkelt udfordring, men er ikke ansvarlige for indholdet.

Rapporten har været til høring hos det danske embedsværk i perioden den 12.-25. april 2019. Der er ikke modtaget kommenterer eller ændringsforslag i forbindelse med høringen.

Udarbejdelse og tryk af rapporten er finansieret af Globalt Fokus med støtte fra Amnesty International Danmark og Mellemfolkeligt Samvirke. Rapporten er grafisk opsat af grafisk designer Maja Wesnæs og trykt hos KLS Pureprint A/S.

 

Forfatter: Medlemsorganisationer under de to danske NGO-netværk Globalt Fokus og 92-gruppen
Sprog: Dansk
Udgiver: 92-gruppen og Globalt Fokus
Udgivelsesår: 2019
Email: tdc@92grp.dk

ANDRE OPLYSNINGER OM: "gpac5xqnpqc2"

I Grønne Sider:
Fandt 1 data
I Grønne Begivenheder:
Beklager, ingen data.
I Grøn Vidensbank:
Fandt 4 resultater

Tager Danmark Rio alvorligt?   

Udgivet af 92-gruppen (17 danske miljø- og udviklingsorganisationer) i anledning af 5-års evalueringen af UNCED, FNs konference om miljø og udvikling, afholdt i Rio [...]

Fra Rio til Johannesburg   


Bogen handler om tre forhold:

De internationale miljøproblemer og deres sammenhæng med verdens udviklingsproblemer.
International regulering, hvor der gives et overblik over de vigtigste institutioner, konventioner [...]

I Grønne Annoncer:
Beklager, ingen data.
I Grønt Arkiv:
Beklager, ingen data.

ANDRE OPLYSNINGER

I De Grønne Sider:

Fandt 1 data

I Den Grønne Kalender:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Bibliotek:

Fandt 4 resultater

Tager Danmark Rio alvorligt?   

Udgivet af 92-gruppen (17 danske miljø- og udviklingsorganisationer) i anledning af 5-års evalueringen af UNCED, FNs konference om miljø og udvikling, afholdt i Rio [...]

Fra Rio til Johannesburg   


Bogen handler om tre forhold:

De internationale miljøproblemer og deres sammenhæng med verdens udviklingsproblemer.
International regulering, hvor der gives et overblik over de vigtigste institutioner, konventioner [...]

I Den Grønne Opslagstavle:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Arkiv:

Beklager, ingen data.