1. Grøn Vidensbank
  2. »
  3. Hæfte, pjece, folder
Søg indenfor radius 5 kilometer
Fandt 283 resultater

Grøn Ånd

Grøn Ånd
Vision og debatoplæg

Det grønne er efterhånden lige så stille gledet over [...]

Bæredygtig folkeoplysning

DFS har lagt en strategi frem mod 2023. Inspireret af FN’s Verdensmål sætter DFS spot på bæredygtighed indenfor uddannelse, sundhed, lokalsamfund, klima og forbrug [...]

Borgerløn på dansk

Debatoplæg fra Alternativets Borgerlønsgruppe

På Alternativets landsmøde i 2017 og igen i 2018 fik den koordinerende borgerlønsgruppe i opdrag at arbejde videre med spørgsmålet om [...]