1. Grøn Vidensbank
  2. »
  3. Hæfte, pjece, folder
  4. »
  5. Det dansk-grønlandske miljøsamarbejde    
You must be logged in to submit contact form
Beskrivelse:

Grønland er afhængig af en levende og sund natur, skriver landsstyremedlem for Sundhed og Miljø, Alfred Jakobsen, som indledning til 12 historier om miljøprojekter i Grønland.

Danmark har en lang tradition for at yde støtte til miljøarbejdet i Arktis, og samarbejdet med Grønland har som led heri altid haft en særlig prioritet.

Miljø- og Energiministeriets miljøbistandsprogram Miljøbistand Nord – Dancea har netop udgivet bogen "Det dansk-grønlandske miljøsamarbejde" med 12 historier om samarbejdet siden 1993:

1. Fangere og forskere: Magten over jagten.
2. Hvidhvaler i oprørt hav: Debat om kvoter på hvidhvaler.
3. Klimaet i Zackenberg, Grønland, verden: Forskningsstation med internationale forpligtelser.
4. Den livgivende og dødbringende: Den fremherskende sol på godt og ondt.
5. Små dyr med stor betydning: Grønlændere interesserer sig ikke for insekter – indtil nu.
6. Det beskidte dusin: Miljøgifte koncentreres i Arktis.
7. Grønlændere, miljøgifte og overvægt: Kostvanerne ændres hastigt i nogle af Grønlands fangerområder.
8. Rensdyr og moskusokser er kød og oplevelser: Hvordan anvendes de store køddyr mest fornuftigt?
9. Byggesjusk fra vikingetiden: Om kirkeruinen i Hvalsey.
10. Fra losseplads til moderne affaldshåndtering: Handlingsplan for affald i Grønlands byer.
11. Den nødvendige naturvaltning og formidling: Biologerne og fangerne mødes i forsamlingshuset.
12. Til lands, til vand og i luften: Kan turisme blive et bæredygtigt erhverv i Grønland?

Bogen har forord af miljø- og energiminister Svend Auken og af det grønlandske landsstyremedlem for Miljø og Sundhed Alfred Jakobsen. Bogen vil blive oversat til grønlandsk og engelsk.

Yderligere oplysninger: Miljøstyrelsens kontor for Nordsamarbejde og Miljøeksport, tlf. 32 66 01 00. Bogen "Det dansk-grønlandske miljøsamarbejde" er gratis og kan fås i Miljøbutikken, tlf. 33 95 40 00

ISBN/ISSN nr.: I S B N 87-7944-605-1
Sprog: Dansk
Udgiver: D A N C E A-miljøbistandtil Arktis
Udgivelsesår: 2001
Email: mst@mst.dk
Hjemmeside:

ANDRE OPLYSNINGER OM: "7o8vct1q62kf"

I Grønne Sider:
Fandt 13 resultater

Bæredygtige indkøb

Miljøministeriets indsats for fremme af bæredygtige indkøb vil koncentrere sig inden for nedenstående strategiske fokusområder:

Der er behov for en styrket indsats inden [...]

Adresse:
Strandgade 29, ,
1401 København, Hovedstaden

Værditabsordningen

Værditabsordningen administreres af regionerne. Administrationen af ordningen blev flyttet fra Miljøstyrelsen til amterne i 1996. Jordforureningslovens kap. 4 fastsætter regler for ordningen.
Der er [...]

Adresse:
Strandgade 29, ,
1401 København, Hovedstaden

Program for renere produkter m.v.

Miljøstyrelsens "Program for renere produkter m.v." er et tilskudsprogram, der skal styrke udvikling og afsætning af renere produkter og herunder nedsætte miljøbelastningen i forbindelse [...]

Adresse:
Strandgade 29, ,
1401 København, Hovedstaden

NOVA 2003 – Miljøstyrelsen

NOVA-2003, det danske overvågningsprogram for vandmiljøet, er sat i søen for at give os viden om dels, hvordan grundvand, søer og hav har det, [...]

Adresse:
Strandgade 29, ,
1401 København, Hovedstaden

Indsamlingsordning for nikkel-cadmium- batterier

Formålet med ordningen er at fremme indsamling og oparbejdning af nikkel-cadmium-batterier.
Nikkel-cadmium-batterier indeholder tungmetallet cadmium, der giver alvorlige miljøproblemer, hvis batterierne bortskaffes forkert. [...]

Adresse:
Strandgade 29, ,
1401 København, Hovedstaden
I Grønne Begivenheder:
Beklager, ingen data.
I Grøn Vidensbank:
Fandt 49 resultater

MiljøDanmark   

MiljøDanmark henvender sig til alle miljøinteresserede og udgives af Miljøstyrelsen, Miljø- og Energiministeriet
Som tillæg til MiljøDanmark udkommer fem gange om [...]

I Grønne Annoncer:
Beklager, ingen data.
I Grønt Arkiv:
Beklager, ingen data.

ANDRE OPLYSNINGER

I De Grønne Sider:

Fandt 13 resultater

Bæredygtige indkøb

Miljøministeriets indsats for fremme af bæredygtige indkøb vil koncentrere sig inden for nedenstående strategiske fokusområder:

Der er behov for en styrket indsats inden [...]

Adresse:
Strandgade 29, ,
1401 København, Hovedstaden

Værditabsordningen

Værditabsordningen administreres af regionerne. Administrationen af ordningen blev flyttet fra Miljøstyrelsen til amterne i 1996. Jordforureningslovens kap. 4 fastsætter regler for ordningen.
Der er [...]

Adresse:
Strandgade 29, ,
1401 København, Hovedstaden

Program for renere produkter m.v.

Miljøstyrelsens "Program for renere produkter m.v." er et tilskudsprogram, der skal styrke udvikling og afsætning af renere produkter og herunder nedsætte miljøbelastningen i forbindelse [...]

Adresse:
Strandgade 29, ,
1401 København, Hovedstaden

NOVA 2003 – Miljøstyrelsen

NOVA-2003, det danske overvågningsprogram for vandmiljøet, er sat i søen for at give os viden om dels, hvordan grundvand, søer og hav har det, [...]

Adresse:
Strandgade 29, ,
1401 København, Hovedstaden

Indsamlingsordning for nikkel-cadmium- batterier

Formålet med ordningen er at fremme indsamling og oparbejdning af nikkel-cadmium-batterier.
Nikkel-cadmium-batterier indeholder tungmetallet cadmium, der giver alvorlige miljøproblemer, hvis batterierne bortskaffes forkert. [...]

Adresse:
Strandgade 29, ,
1401 København, Hovedstaden

I Den Grønne Kalender:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Bibliotek:

Fandt 49 resultater

MiljøDanmark   

MiljøDanmark henvender sig til alle miljøinteresserede og udgives af Miljøstyrelsen, Miljø- og Energiministeriet
Som tillæg til MiljøDanmark udkommer fem gange om [...]

I Den Grønne Opslagstavle:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Arkiv:

Beklager, ingen data.