1. Grøn Vidensbank
  2. »
  3. Hæfte, pjece, folder
  4. »
  5. Vilje til udvikling   
You must be logged in to submit contact form
Beskrivelse:

Regeringen vil på finansloven for 2007 afsætte yderligere ca. 800 mio. kr. i udviklingsbistand i forhold til på finansloven for 2006. Med den stigende danske udviklingsbistand følger også et større internationalt ansvar. Regeringen vil sætte ind, hvor behovet er størst. Her er udfordringen for en bæredygtig udvikling uden sammenligning størst i Afrika, som derfor er i centrum for regeringens udviklingspolitiske prioriteter. Regeringen vil øge bistanden til Afrika i de kommende år - det vil ske gennem langsigtet indsats, som vil støtte de afrikanske landes egen vilje til at bekæmpe fattigdom og opnå en bedre fremtid. Også i forhold til den arabiske verden vil Danmarks engagement blive styrket.

Omdrejningspunktet for regeringens udviklingspolitik vil være at bidrage aktivt til indfrielsen af FN's 2015 Mål.

Kan downloades el. bestilles på www.danida-publikationer.dk

ISBN/ISSN nr.: 87-7667-487-8
Sprog: Danskel.Engelsk
Udgiver: Danida
Udgivelsesår: 2006
Email: 33920000

ANDRE OPLYSNINGER OM: "mlpvuul7b14l"

I Grønne Sider:
Fandt 1 data

Danida

Danmark er blandt de lande i verden, der giver den største udviklingsbistand målt i BNI. Med sine fem millioner indbyggere vil Danmark samtidig være [...]

Adresse:
Asiatisk Plads 2, ,
1448 København, Hovedstaden
I Grønne Begivenheder:
Beklager, ingen data.
I Grøn Vidensbank:
Fandt 9 resultater
I Grønne Annoncer:
Beklager, ingen data.
I Grønt Arkiv:
Beklager, ingen data.

ANDRE OPLYSNINGER

I De Grønne Sider:

Fandt 1 data

Danida

Danmark er blandt de lande i verden, der giver den største udviklingsbistand målt i BNI. Med sine fem millioner indbyggere vil Danmark samtidig være [...]

Adresse:
Asiatisk Plads 2, ,
1448 København, Hovedstaden

I Den Grønne Kalender:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Bibliotek:

Fandt 9 resultater

I Den Grønne Opslagstavle:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Arkiv:

Beklager, ingen data.