1. Grøn Vidensbank
  2. »
  3. Hæfte, pjece, folder
  4. »
  5. Natura 2000 og Skove    
You must be logged in to submit contact form

Er der fejl eller andet i vejen med denne side, bedes du indberette dette til moderator

Beskrivelse:

Vore skove er måske vor største naturressource, foruden levering af tømmer og andre produkter, har de et stort rekreativt formål, en væsentlig miljøfunktion med beskyttelse af biodiversiteten, berigelse af landskabet og regulerer klima, vand og jord.

ISBN/ISSN nr.: 92-894-7738-5
Forfatter: Europa- Kommissionen
Sprog: dansk
Udgiver: Kontoretfor De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer
Udgivelsesår: 2004

ANDRE OPLYSNINGER OM: "rd1gvkubluse"

I Grønne Sider:
Fandt 2 resultater
I Grønne Begivenheder:
Beklager, ingen data.
I Grøn Vidensbank:
Fandt 1 data
I Grønne Annoncer:
Beklager, ingen data.
I Grønt Arkiv:
Beklager, ingen data.