Dansk Folkeoplysnings Samråd

 1. De Grønne Sider
 2. »
 3. Organisationer
 4. »
 5. Diverse organisationer
 6. » Dansk Folkeoplysnings Samråd
Info
Beskrivelse:

Dansk Folkeoplysnings Samråd er paraplyorganisation for 34 folkeoplysende organisationer med hvert sit formål og speciale. Vi tilbyder ikke selv folkeoplysning. I stedet betjener vi medlemsorganisationerne, formidler samarbejde og holder fælles kontakt til de offentlige myndigheder, så organisationerne har de bedst mulige forhold, og brugerne kan få de bedst mulige oplevelser.

Vore medlemsorganisationer varetager bedst selv særlige interesser. Men Samrådet hjælper organisationerne med at bruge hinanden og med at skabe fora, hvor de forskellige interesser og synspunkter kan komme til orde.

Dansk Folkeoplysnings Samråd arbejder på at varetage folkeoplysningens interesser gennem dialog og ved at være med til at dokumentere betydningen af den folkeoplysende indsats, så det bliver oplagt at inddrage folkeoplysningen i løsningen af samfundsmæssige opgaver.

DFS ser det som folkeoplysningens formål at bidrage til den enkeltes personlige dannelse og uddannelse, og at medvirke til sikring og udvikling af demokratiet.

Folkeoplysningen skal gennem sine mangeartede folkeoplysende aktiviteter fremmeborgernes medbestemmelse, medansvar og aktive engagement i samfundets udvikling.

Folkeoplysningen skal medvirke til at sikre borgernes kendskab til rettigheder og pligter og medvirke til at øge borgernes almenviden og deltagelse i et samfund med frihed,ligeværdighed og demokrati.

DFS arbejder for:

 • at samle de landsorganisationer, der i formål og aktivitet kan tilslutte sig DFS’ formål
 • at støtte og udvikle det folkeoplysende arbejde, der kan rummes indenfor formålet
 • at styrke samarbejde på tværs af medlemsorganisationerne
 • at varetage folkeoplysningens fælles interesser overfor myndigheder, beslutningstagere etc.
 • at fremme folkeoplysningens værdier i samfundet
Fakta
Adresse:
Gl. Kongevej 39 E, Baghuset 2.tv., ,
1610 København, Hovedstaden
Email: dfs@dfs.dk
Telefon: 33 15 14 66
Hjemmeside:

Læg en kommentar

Send besked til ffgvndd3jd5i

Er der fejl eller andet i vejen med denne side, bedes du indberette dette til moderator

ANDRE OPLYSNINGER

I De Grønne Sider:

Beklager, ingen data.

I Den Grønne Kalender:

Fandt 1 data

I Det Grønne Bibliotek:

Fandt 7 resultater

DEMOS   

Antalogien markerer klimaks på en proces, hvor den nordiske folkeoplysnings praksis har været i dialog med nordiske demokratiforskere. Formålet har været, at skabe opmærksomhed [...]

I Den Grønne Opslagstavle:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Arkiv:

Beklager, ingen data.