1. Grøn Vidensbank
  2. »
  3. Hæfte, pjece, folder
  4. »
  5. Drastiske ændringer er nødvendige    

Send besked

Er der fejl eller andet i vejen med denne side, bedes du indberette dette til moderator

Beskrivelse:

Globalisering, konkurrence og individualisering presser folkeoplysningen.

Er der stadig behov for fordybelse, fysisk fællesskab og sammenhæng?

Hvordan kan folkeoplysningen håndtere udfordringerne og udnytte mulighederne?

Med dette oplæg vil DFS’ bestyrelse inspirere til debat i medlemsorganisa-tionerne og blandt partnerorganisationer. Debatten skal danne grundlag for at udvikle en ny strategi for DFS.

Hæftet kan downloades fra hjemmesiden www.dfs.dk

Forfatter: Dansk Folkeoplysnings Samråd
Sprog: Dansk
Udgiver: Dansk Folkeoplysnings Samråd
Udgivelsesår: 2011
Email: dfs@dfs.dk
Hjemmeside:

ANDRE OPLYSNINGER OM: "Dansk Folkeoplysnings Samråd"

I Grønne Sider:
Fandt 1 data

Dansk Folkeoplysnings Samråd

Dansk Folkeoplysnings Samråd er paraplyorganisation for 34 folkeoplysende organisationer med hvert sit formål og speciale. Vi tilbyder ikke selv folkeoplysning. I stedet betjener [...]

Adresse:
Gl. Kongevej 39 E, Baghuset 2.tv., ,
1610 København, Hovedstaden
I Grønne Begivenheder:
Fandt 1 data
I Grøn Vidensbank:
Fandt 6 resultater

DEMOS   

Antalogien markerer klimaks på en proces, hvor den nordiske folkeoplysnings praksis har været i dialog med nordiske demokratiforskere. Formålet har været, at skabe opmærksomhed [...]

I Grønne Annoncer:
Beklager, ingen data.
I Grønt Arkiv:
Fandt 2 resultater